Vodstvo družbe

Direktor za tehnično operativno področje: Gregor Uranič
Komercialni direktor: Aljaž Kuzmanovski
Vodja marketinga: Andrej Sopotnik
Vodja kadrov: Mirta Smoković Tomić
Vodja financ: Denis Zupičić
Generalni direktor za Slovenijo in Avstrijo: José Antonio Primo Fernández