Stikovane betonske plošče

Pri projektiranju in izgradnji krožišča z voziščno konstrukcijo, ki je narejena iz betonskih plošč, izdelanih na mestu samem, obstajajo naslednje možnosti:
• stikovane nearmirane betonske plošče z mozničenimi ali nemozničenimi regami,
• stikovane betonske plošče, armirane z armaturnimi mrežami z mozničenimi ali nemozničenimi regami,
• stikovane armirane betonske plošče z jeklenimi vlakni z mozničenimi ali nemozničenimi regami,
• stikovane armirane betonske plošče s sintetičnimi vlakni z mozničenimi ali nemozničenimi regami.

Primer situacije, kjer rega poteka čez jašek v krožišču. Foto: arhiv Lafarge Slovenija - Miran Kambič

Uporaba moznikov omogoča prenos obremenitev med sosednjima ploščama. Poleg tega se prepreči tudi dvigovanje in vihanje plošč ter poškodbe stikov. Mozniki omogočajo izvedbo tanjše voziščne konstrukcije pri enaki prometni obremenitvi oziroma enako debelino voziščne konstrukcije pri večji prometni obremenitvi. Uporaba moznikov je nujna, ko se pričakuje večje prometne obremenitve v krožišču. Pri tem je pravilna in stabilna vgradnja moznikov pri izvedbi gradbenih del ključnega pomena.

Armiranje betona (armaturne mreže, jeklena vlakna, sintetična vlakna) omogoča izvedbo voziščne konstrukcije v manjši debelini ali večjo dolžino plošč.

Uporaba moznikov omogoča prenos prometnih obremenitev med sosednjima ploščama in preprečuje vihanje robov plošče. Ko je beton toliko otrdel, da se pri rezanju robovi ne poškodujejo, se nad sredino moznika izvede rega (v praksi 8-10 ur po vgradnji). Foto: Holcim Süddeutschland

Razrez v globini do ene tretjine višine betonske krovne plasti omogoča kontrolirano razpoko. Foto: Holcim Süddeutschland