Hydromedia

ALTERNATIVA ZA METEORNE VODE
HydromediaTM: napredni prepustni beton za urbana območja

Hydromedia

HydromediaTM je najsodobnejši prepustni beton na trgu. Ta vrsta betona prinaša trajnostne rešitve, ki jih omogočajo lastnosti betona in napredna drenažna tehnologija. Zaradi zelo visoke prepustnosti hitro vpija meteorne vode z ulic, parkirnih površin, dovoznih poti in pešpoti, s čimer se zmanjša nevarnost poplavljanja. Zmanjšuje dimenzije, včasih tudi potrebo po klasičnem odvodnjavanju, omogoča pronicanje vode in s tem obogatitev podtalnice, omogoča naravno čiščenje vode in preprečuje bleščanje, ki se pojavlja na mokrih neprepustnih površinah. Hkrati zagotavlja varno, nedrsečo podlago pod različnimi pogoji, površine so lahko ravne in brez naklona za urejanje meteornih vod, je estetsko prijetna, hitro vgradljiva, omogoča fleksibilne oblike, zmanjšuje vpliv toplotnega otoka, možno jo je 100 % reciklirati.

Voda je eden najpomembnejših virov, ki zahteva ustrezno upravljanje, da bi izkoristili njene prednosti ob hkratnem izogibanju njenim neugodnim učinkom.

HydromediaTM omogoča prehajanje vode skozi pore v materialu. Skrivnost je v posebni recepturi betona, ki ne vsebuje finih frakcij agregata ob ustrezni trdnosti. Preprosto vzdrževanje se izvaja s čiščenjem in sesanjem, da ne pride do zamašitve oziroma porušitve por.

Učinek urbanizacije

Učinek urbanizacije: padavine v gozdu (levo), padavine na poseljenem območju (v sredini), padavine v urbanem okolju (desno). 

V krajih in mestih, kjer je veliko 'tršega' krajinskega oblikovanja s pomočjo gradbenih materialov in kjer je velikost zelenih površin omejena, se v tla absorbira samo približno 10% padavin. Za primerjavo je na podeželju ta odstotek med 80-90%.

 

Za dodatna vprašanja in povpraševanja smo vam na voljo na narocila.si@lafargeholcim.com.