Kako deluje?

Prepustni beton (Hydromedia) v svoji sestavi vsebuje 20-35% praznin, kar omogoča takojšnje odtekanje padavinske vode v spodnje plasti, s čemer je preprečeno zastajanje vode na površini, omogočeno je naravno ponikanje vode. S tem je zmanjšana nevarnost poplavljanja na površini, obenem pa je s tokom vode preko drenažnega sloja zmanjšana nevarnost onesnaženja vodotokov.

Plasti prepustnega betona Hydromedia, drenažnega sloja in tal. V primeru padavin se voda skladišči v tleh (levo), od koder ji je omogočeno postopno izhlapevanje (desno). Vizualizacija: Matej Štefanac - arhiv Lafarge Slovenija.  

Hydromedia predstavlja novo rešitev za betonsko tlakovanje parkirnih površin, cest, dovozov in pešpoti.

S Hydromedio je možno zagotoviti ključne rešitve pri večini projektov Vzdržne odvodnje padavinske vode (Sustainable Urban Drainage Systems). Problem poplavljanja površinske vode je možno rešiti enostavno, praktično, dolgoročno in stroškovno ugodno.

Pregled tehničnih značilnosti
Sposobnost ponikanja: 150 do 1000 litrov na minuto na kvadratni meter
Delež praznin: 20 - 35%
Tlačna trdnost: 10 - 20 N/mm2
Upogibna trdnost: 1,5-3 N/mm2
Tesnilni material in/ali trdilec se lahko uporabita na površini za estetski učinek oz. za preprečevanje nastajanja madežev.