Vzdrževanje

Hydromedia je načrtovana tako, da odstrani visok odstotek skupnih trdnih neraztopljenih snovi. Za zagotavljanje stalnega delovanja ob optimalni učinkovitosti je potrebno vzpostaviti načrt čiščenja tako, da se praznine v betonu ne zamašijo.
Vzdrževanje se opravlja s sesalnim čiščenjem z vodnim pritiskom.
Površina se lahko pometa strojno, vendar je potrebno pometati čim manj in to ne sme nadomeščati sesalnega čiščenja z vodnim pritiskom, ker se s pometanjem več finih delcev prenese v betonsko strukturo.
Pogostnost čiščenja je odvisna od stopnje onesnaženja in okoljskih dejavnikov, kot so bližina dreves, stekanje ob cestnih delih, gradbiščih in od umazanije z avtomobilskih gum. V splošnem je za optimalno prepustnost priporočljivo letno vzdrževanje.