ADRIA

Cement za masivne betonske konstrukcije in objekte v kemično agresivnih okoljih.
Holcim Adria 
 
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM III/A 42,5 N
Žlindrin cement trdnostnega razreda 42,5 in običajno zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 35 % portlandskega klinkerja, maksimalno 65 % granulirane plavžne žlindre (S), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• Zahtevne projekte kjer je potrebna odpornost na soli in podaljšana trajnost betona
• vlažna in agresivna okolja, pri gradnji objektov za čiščenje odpadnih voda, kanalizacijskih sistemih in sistemih za odvodnjo 
• morska okolja, pri gradnji obalnih in podvodnih objektov
• izdelava betonskih elementov in proizvodnja namenjena bližini morja
• betonske konstrukcije velikih presekov in volumnov

Lastnosti izdelka:
• visoka odpornost na alkalije in prodor kloridov  
• visok razvoj trdnosti betona
• hitrejši razvoj trdnosti, za beton višjih zgodnjih in končnih trdnosti v kemično agresivnih okoljih
• večja trajnost betonske konstrukcije 
• rast končne trdnosti betona s staranjem betonske konstrukcije
• svetel odtenek betona

Dobava: cement je na voljo v cestnih rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Koromačno (Hrvaška).

Proizvajalec: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, 52 222 Koromačno, Hrvaška

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Adria  (P.D.F - 349 Kb)
Certifikat o skladnosti  (P.D.F - 204 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 287 Kb)
Izjava o lastnostih  (P.D.F - 136 Kb)