BLAUE SP

Specialni cement za beton, ki se vgradi z brizganjem. Odlično strjevanje in reaktivnost.

Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM I 52,5 R
Portlandski cement trdnostnega razreda 52,5 in visoko zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava: minimalno 95 % portlandskega klinkerja, maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• za brizgane betone

Lastnosti izdelka:
• visok razvoj toplote hidratacije cementa
• dobra obdelavnost 
• odličen proces strjevanja

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa der Blaue SP  (P.D.F - 341 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 148 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 589 Kb)
Izjava o lastnostih (v pripravi)  (P.D.F - 338 Kb)