FEKETE

Cement za najzahtevnejše gradnje, predvsem prefabricirane betonske elemente.
Lafarge Fekete  
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM I 42,5 N
Portlandski cement trdnostnega razreda 42,5 in običajno zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 95 % portlandskega klinkerja, maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Fekete cement je namenjen za:
• zahtevne projekte kjer je potrebna visoka mehanska odpornost betonskih konstrukcij, visoke začetne trdnosti in zgodnja mehanska obremenitev konstrukcije
• izdelavo betonskih elementov in prednapetih betonskih konstrukcij
• prozvodnjo posebnih vrst malt, ometov in gradbeno kemijskih izdelkov

Lastnosti izdelka:

• Cement visokih trdnosti in visokim razvojem toplote ter hitro rastjo trdnosti
• idealen za uporabo v zimskih razmerah
• primarno ga priporočamo za uporabo betonov višjih trdnosti (C25/30 - C55/67).
• za boljšo obdelavnost in nizko vodo-cementno razmerje se priporoča uporaba plastifikatorjev
• z dobro vgradnjo in primernim utrjevanjem lahko dosežemo lepe površine.
• za izdelavo betonskih konstrukcij in betonskih izdelkov je pomembna pravilna nega izdelanih konstrukcij in izdelkov v začetni fazi, pri čemer je ključno ustrezno načrtovanje, upoštevajoč vremenske pogoje in razpoložljivost virov.

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Pecs (Madžarska).

Proizvajalec: LAFARGE Cement Magyarország Kft., 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz., Madžarska

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Fekete  (P.D.F - 346 Kb)
Certifikat o skladnosti   (P.D.F - 508 Kb)
Varnostni list   (P.D.F - 514 Kb)
Izjava o lastnostih   (P.D.F - 390 Kb)