PROFI

Cement za najzahtevnejše gradnje, predvsem prefabricirane betonske elemente.


Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM I 52,5 R
Portlandski cement, trdnostnega razreda 52,5 in visoko zgodnjo trdnostjo (R), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava: Minimalno 95 % Portland cementnega klinkerja, regulator vezanja- sadra.

Profi cement je namenjen za:
• Pripravo betona z visokimi začetnimi in končnimi trdnosti, v proizvodnji prefabriciranih prednapetih betonskih elementov npr. votlih plošč, nosilcev,...
• Proizvodnjo zahtevnih betonskih elementov npr. varnostnih ograj, montažnih hal,...
• Injektiranje prednapetih kablov
• Individualno gradnjo, predvsem pozimi pri nizkih temepraturah, vendar ne nižjih od 0°C

Lastnosti izdelka:

• krajši čas vezave
• visoke začetne in končne trdnosti 

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Profi  (P.D.F - 359 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 60 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 589 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 337 Kb)