TOPROTE

Cement za izdelavo armiranih betonov, za običajno gradnjo in estrihe. Za temperature nad 10 °C.  
Lafarge Toprote


Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM II/B-M(V-L) 42,5 N
Portlandski mešani cement trdnostnega razreda 42,5 in običajno zgodnjo trdnostjo, v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava: minimalno 65 % portlandskega klinkerja, maksimalno 35 % mešanega dodatka (elektrofiltrski pepel (V) in apnenec (L)), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• armirani beton
• univerzalni cement za gradnjo hiš
• estrih

Lastnosti izdelka: 
• idealen za vse masivne zunanje in notranje aplikacije.  
• podaljšan čas vezanja in zmeren razvoj trdnosti
• običajen cement za betonerska dela v temperaturah nad 10 °C
• potrebna je skrbna nega betona.•

Dobava: Cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa der TopRote  (P.D.F - 341 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 140 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 589 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 107 Kb)