Betonski laboratorij

Ena izmed glavnih načel skupine Lafarge je orientiranost h kupcu in zadovoljevanju njegovih potreb. Večina končnih porabnikov cementa proizvaja betone, zato je nujno potrebno razumeti kako se posamezni tipi cementov obnašajo v betonu. Kupcem nudimo pomoč pri izbiri naših proizvodov, optimizacijo proizvodnje, strokovno pomoč pri reševanju morebitnih težav oziroma reklamacij, laboratorijsko testiranje cementa in betona, svetovanje s področja standardov betonov in cementov. Glede na to, da na naši lokaciji v Trbovljah nimamo betonskega laboratorija testiranja opravljamo v Lafargeovi cementarni Retznei v Avstriji. Laboratorij je sodobno opremljen, klimatiziran in z vsem potrebnim inventarjem za kvalitetno opravljanje laboratorijskih testiranj.

V betonskem laboratoriju opravljamo naslednja testiranja: določitev obdelavnosti betona, sistem poseda, po SIST EN 12350-2, sistem razleza, po SIST EN 12350-5, določitev prostorninske mase, po SIST EN 12350-6, določitev vsebnosti zraka, po SIST EN 12350-7, preskušanje strjenega betona- Del 2: Izdelava in shranjevanje betonskih preskušancev za teste trdnosti, po SIST EN 12390-2, tlačne trdnosti betonskih preskušancev iz strjenega betona, po SIST EN 12390-3, določitev granulometrijske sestave s sejanjem po SIST EN 933-1, določitev vsebnosti vlage s sušenjem v sušilniku po SIST EN 1097-5.

S kakovostnimi storitvami, ki so plod dela naših strokovnjakov s področja cementa in betonov v laboratoriju, s preiskavami materialov in svetovanjem omogočamo našim partnerjem izbiro prave vrste cementa za optimalno izvedbo dela glede na vrsto objektov in razpoložljivo strojno opremo ter da dokažejo investitorjem profesionalno izvedbo objekta, ki je izdelan v zahtevani kakovosti. Stalno izobraževanje naših strokovnjakov s področja cementa in betonov ter najsodobnejša laboratorijska oprema zagotavlja našim kupcem kakovostne storitve, optimizacijo njihove proizvodnje ter posledično njihovo zadovoljstvo.

Kaj, s čim in po kateri metodi določamo posamezne lastnosti betonov v našem laboratoriju?

(po SIST EN 12350-7)

Standard opisuje dve metodi, (metoda vodnega stolpca, metoda s tlakom) za določanje vsebnosti zraka kompaktiranega svežega betona, ki vsebuje normalni ali lahek agregat maksimalne velikosti 63 mm. V večini primerov se izvaja metoda s tlakom. Znana prostornina zraka pod znanim tlakom je stisnjena v zatesnjeno posodo, v kateri se nahaja betonski vzorec z neznano prostornino zraka.

(po SIST EN 12350-2)

Standard predpisuje preskusno metodo za določanje konsistence svežega betona s posedom. Meritev poseda je občutljiva za spremembe konsistence betona, kar velja za področje poseda med 10 mm in 200 mm.

(po SIST EN 12350-6)

Standard predpisuje preskusno metodo za določanje prostorninske mase zgoščenega svežega betona v laboratoriju in na mestu vgrajevanja. Določitev prostorninske mase poteka tako, da se svež beton vgradi v togo in vodotesno posodo znane prostorninske mase in se potem stehta.

(po SIST EN 1097-5)

Standard opisuje metodo za določanje vsebnosti vlage v agregatu s sušenjem v sušilniku z vgrajenim ventilatorjem. Metoda sušenja agregata določi celokupno nevezano vodo v preskušancu agregata. Voda ki se določi se nahaja na površini agregata in v porah agregatnih zrn. Vsebnost vlage je določena iz razlike mas mokrega in suhega preskušanca in je podana kot procent na suho maso preskušanca.

(po SIST EN 12390-3)

Uporablja se za merjenje tlačne trdnosti preskušancev iz strjenega betona. Preskušanci se v hidravlični stiskalnici, ki odgovarja standardu SIST EN 12390-4 obremenjujejo do porušitve. Največjo obtežbo, ki jo prenese preskušanec, zapišemo in izračunamo tlačno trdnost.

(po SIST EN 933-1)

Standard opisuje metodo sejanja za določitev porazdelitve velikosti delcev agregata. Preskus deli in separira material z uporabo serije sit v določene velikosti skupine z manjšajočimi se velikostmi.