Kariera v Lafargeu

V našem podjetju se kot odličnemu delodajalcu trudimo ponuditi zaposlenim vse možnosti, da prispevajo k uspehu podjetja in razvijajo svoje sposobnosti.

Kot odličen delodajalec našim zaposlenim smo zavezani k ustvarjanju edinstvenega okolja sodelovanja in podpore, v katerem vsakodnevni odnosi temeljijo na zaupanju, spoštovanju, pripravljenosti na dialog in skupinskemu delu. S pomočjo raznih orodij, kot npr. letni razgovori, individualni razvojni načrti, usmerjeno nagrajevanje i.p.d., naše ljudi spodbujamo k nenehnemu profesionalnemu in osebnemu razvoju, prevzemanju iniciative in odgovornosti, jih motiviramo z izzivi in jim pomagamo pri uresničevanju skupnih in individualnih ciljev. Ustvarajmo delovno okolje v katerem so informacije dostopne vsem in se prosto izmenjujejo, smo mednarodno okolje, kjer je raznovrstnost cenjena vrednota in kjer je varovanje zdravja ter varnost pri delu in izven dela absolutna vrednota in sestavni del naše odličnosti.

Naši sodelavci morajo biti ambiciozni in usmerjeni v prihodnost, pričakujemo izrazito željo po novih znanjih in po napredku. Posebno pozornost posvečamo t.i. »mednarodnim profilom« to je posameznikom, ki imajo željo delati tudi v tujini in so pripravljeni svojo kariero v Skupini Lafarge graditi dolgoročno tudi izven meja Slovenije.

Štipendiranje in opravljanje obvezne prakse. Dijakom in študentom, ki se na nas obrnejo s prošnjo za opravljanje obvezne prakse le-to omogočamo skladno z našimi kapacitetami.