Lafarge Slovenija

Lafarge Cement je del Skupine Lafarge
Družba Lafarge Cement, d. o. o., Trbovlje, je del cementne divizije Skupine Lafarge od leta 2002, ko je Lafarge Perlmooser AG odkupil večinski delež Cementarne Trbovlje. Zaradi uveljavljanja visokih tehnoloških in okoljskih standardov, ki veljajo na ravni celotne Skupine, je novi lastnik v družbi Lafarge Cement izvedel sanacijski program, s pomočjo katerega je trboveljska cementarna postala sodobna cementarna, tako s stališča tehnologije kot tudi s stališča ekologije in najnaprednejša v Skupini Lafarge.

Skupina Lafarge je največji proizvajalec cementa na svetu. Prisotna je v 64 državah in zaposluje 65.000 ljudi. Strategija Skupine je okrepiti položaj vodilnega proizvajalca gradbenih materialov na svetu z vidika tržnega deleža, inovacij, ugleda pri strankah, geografske prisotnosti, pomemben del strategije pa zavzema tudi trajnostni razvoj.

 


Z vstopom v Skupino Lafarge je trboveljska cementarna dobila dostop: * do najnovejših spoznanj s področja izdelave cementa in do postopkov ustvarjanja inovativnih in kakovostnejših izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja kupcev,
* do naprednih tehnologij in izboljšav, ki omogočajo bolj okolju prijazno proizvodnjo in
* do izkušenj, ki so jih z Lafargeevimi strokovnjaki delili arhitekti po vsem svetu.

Družba Lafarge Cement je od vstopa novega lastnika intenzivno vlagala (skupaj prek 32 milijonov EUR) v posodobitve in avtomatizacijo proizvodnje, izgradnjo čistilnih naprav ter obvladovanje procesa, s čimer smo bistveno znižali emisije v zrak in izboljšali poslovanje. Večina (78 %) investicij je bila namenjena okoljskim izboljšavam, s katerimi je trboveljska cementarna uspela zmanjšati emisije SO2 za več kot 97 %, emisije NO2 za več kot 60 %, emisije skupnega prahu za več kot 50 %.

Dejavnost in poslovanje
Proizvodnja družbe Lafarge Cement obsega proizvodnjo cementa, hčerinska družba Apnenec d.o.o. pa proizvaja apnenčevo moko.

Letna proizvodna kapaciteta trboveljske cementarne znaša 550 tisoč ton cementa, kar predstavlja približno 40 % slovenske porabe. Večino cementa prodamo na domačem trgu, približno desetino pa izvozimo na Hrvaško.

Trajnostni razvoj
V družbi Lafarge Cement smo prepričani, da ekonomska rast ni mogoča brez skrbi za razvoj družbe, zaščite okolja in spoštovanja lokalne skupnosti. Naš cilj je postati podjetje z vzornim portfeljem aktivnosti na področju varovanja okolja in družbene odgovornosti, k čemur nas zavezuje tudi načrt trajnostnega razvoja Skupine Lafarge, imenovan Trajnostne ambicije 2012 (Sustainability Ambitions 2012).

Lafarge Cement še naprej ostaja podporni steber regije na različnih področjih. Prispeva k ustvarjanju boljšega življenja v lokalnih skupnostih, k njihovem gospodarskemu in socialnemu razvoju, zaščiti okolja in zdravja. Na področju varovanja okolja in okoljskih izboljšav ves čas nadgrajujemo našo odličnost, kar dosegamo z odgovornim odnosom zaposlenih do okolja, njihove strokovnosti in učinkovitega upravljanja najsodobnejših čistilnih naprav. Zato lahko s ponosom zapišemo, da cementarna še nikoli ni imela manjšega okoljskega odtisa.