Vodstvo družbe

Direktor: Pavel Marđonović
Direktor za tehnično operativno področje: Gregor Uranič
Vodja kadrov: Haimo Primas
Vodja financ: Florian Ott