Politika kakovosti

Naša Načela delovanja

Naša vizija
Biti nesporni vodilni svetovni proizvajalec gradbenih materialov
 • Biti najboljši
  • najbolj zaželen dobavitelj našim kupcem
  • najbolj zaželen delodajalec našim zaposlenim
  • najbolj zaželen partner našim lokalnim skupnostim
  • najbolj zaželena investicija za naše delničarje
 • Rasti hitro in z ustvarjanjem največje vrednosti
 • Z odličnostjo v »multi-lokalnem« menedžmentu doseči vodilni položaj na lokalnih trgih

»Našo vizijo želimo deliti in jo uresničiti skupaj z vsemi našimi ljudmi.«

Naše zaveze

 • Ustvarjati presežno vrednost za naše kupce
 • Nuditi našim ljudem vse možnosti, da prispevajo k uspehu našega podjetja in razvijajo svoje sposobnosti
 • Prispevati k ustvarjanju boljšega življenja v lokalnih skupnostih
 • Ustvarjanje vrednosti, ki jo pričakujejo naši delničarji

»Želimo, da ime Lafarge postane sinonim za prizadevanje k odličnosti.«

»Lafargeov pristop«

Prispevati k uspešnosti naših ljudi

 • Motivirati zaposlene za vrhunske dosežke
 • Vodimo z zgledom
 • Boljše rezultate dosegamo s timskim delom

Želimo se osredotočiti na izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti

 • Vsak prispeva k uspehu
 • Učinkovitost in uspešnost naj bo naš vsakodnevni cilj
 • Uporaba skupnih sistemov in orodij


Z »multi-lokalno« organizacijo želimo

 • Dosledno izkoristiti našo lokalno prednost in vodilni svetovni položaj
 • Ustvariti uspešne poslovne enote z uporabo virov decentralizirane organizacije
 • Vzpostaviti jasne poslovne procese in omejeno število upoštevanih in znanih pravil.


Konkurenčna politika

Namenjena je podjetjem, ki jih nadzira ali soupravlja Lafarge. Prav tako je namenjena zaposlenim v podjetju Lafarge, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s komercialnimi dejavnostmi in/ali so v stiku s kupci, dobavitelji ali konkurenco... Beri več

Skupaj gradimo našo kulturo napredka