Skrb za okolje

Cementarna v Trbovljah obratuje že 137 let. Leta 2002 je postala del Skupine Lafarge, ki je vodilni proizvajalec gradbenih materialov na svetu. Od takrat je Lafarge investiral več kot 32 milijonov evrov za modernizacijo proizvodnje, pri čemer je bila večina investicij namenjena za zmanjševanje okoljskega vpliva cementarne.

V vseh državah, v katerih smo prisotni, smo se zavezali odgovornemu ravnanju. Proizvajamo visoko kakovostne izdelke za zadovoljitev potreb kupcev in okolja. To počnemo ob zmanjševanju našega okoljskega odtisa, skrbi za zdravje in varnost naših zaposlenih, spoštovanju ter podpori razvoja skupnosti.

Z investicijami v trenutno najboljše razpoložljive tehnologije smo si odprli možnosti uporabe alternativnih goriv, proizvedenih iz odpadkov. Z njimi lahko nadomeščamo fosilna goriva, s čemer prispevamo k ohranjevanju naravnih virov, hkrati pa omejujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje ter znižujemo količino še uporabnih odpadkov, odloženih v okolje. Z uporabo alternativnih materialov v proizvodnji recikliramo odpadke drugih industrij, zmanjšujemo količine odpadkov v okolju in omejujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje.

V družbi smo v zadnjih petih letih investirali 32 milijonov evrov v modernizacijo tovarne. 78 % investiranih sredstev je bilo namenjeno področju varovanja okolja. Za ciljno investiranje v ekologijo smo se odločili, da bi izboljšali okoljske parametre in s tem predvsem kakovost zunanjega zraka v lokalnem okolju, poleg tega pa smo z vsemi izboljšavami pripravili na morebitne spremembe zakonskih predpisov in mejnih vrednosti, ki so se dogodile v zadnjih petih letih in se bodo še v prihodnosti.

Čistilne naprave

Čistilne naprave
Podrobneje

Alternativna goriva

Alternativna goriva
Podrobneje