Družbena odgovornost

Urejanje vstopa v Trbovlje

Cementarna Trbovlje leži ob glavnem cestnem vhodu v mesto Trbovlje, zraven železniške postaje, in je zato vedno pred očmi številnih dnevnih migrantov. Izvedba manjših, vendar vidnih del v tovarni in njeni okolici je tako ena od načrtovanih aktivnosti, s katero želimo približati obratovanje cementarne javnosti. Urejena tovarna, ki posveča pozornost svojim okoljskim vplivom, izgledu in čistoči, je namreč nujna za dosego »obratovalnega dovoljenja« v lokalni skupnosti. Neprijeten in neurejen videz tovarne sproži negativno dojemanje. Cementarna Trbovlje pa želi sebe postaviti za zgled, kako s spoštovanjem do skupnosti in okolja ustvariti proizvodno enoto, ki se dobro ujema z lokalnim okoljem.

V zadnjih letih je območje ob vstopu v Trbovlje že dodobra spremenilo svojo podobo. Ker gre za najprometnejši vstop v Trbovlje, je lepša podoba območja ob železniški postaji in tudi naprej pomembna tako za domačine, kot tudi za goste, ki prihajajo v Trbovlje. V cementarni smo se zato tudi letos odločili, da bomo po naših najboljših močeh poskrbeli za ureditev dodatnih predelov tega območja in s tem za prijaznejšo podobo našega mesta.

Urejanje vstopa v Trbovlje Lafarge Cement

Tako smo ozelenili območje na levi strani ceste ob mostu čez Savo, neposredno nad območjem železniške postaje v Trbovljah. Pri projektu za lepšo podobo Trbovelj je sodelovala tudi Občina Trbovlje oz. Komunala, ki je ustrezno pripravila teren. V cementarni smo poskrbeli za dovoz zemlje in priskrbeli raznovrstne rastline, ki jih je za to področje predvidelo Hortikulturno društvo Trbovlje. Tudi zasaditev samo so strokovno izvedle članice in člani omenjenega društva. Skupnega dela z obojimi smo bili v cementarni veseli, veselimo pa se ga tudi v prihodnje, ko bomo nadaljevali z podobnimi aktivnostmi v Trbovljah.

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo na področju železniške postaje v Trbovljah zasadili 14 dreves, ter postavili in zasadili večje število betonskih korit, ki lepšajo podobo področja železniške postaje v Trbovljah. Znotraj območja same cementarne smo posadili več kot 50 dreves in uredili zelene površine, obnovili pa smo tudi fasade številnih objektov cementarne. S podobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj želimo poleg visokih vlaganjih v modernizacijo cementarne, s katerimi je cementarna postala prijaznejša okolju, vlagati tudi v lepšo podobo Trbovelj.

Urejanje vstopa v Trbovlje Lafarge Cement

Urejanje vstopa v Trbovlje Lafarge Cement železniška postaja

Urejanje vstopa v Trbovlje Lafarge Cement