Betonska krožišča

Intenziven in težek promet na krožiščih povzroča ekstremne napetosti v vozišču, kot rezultat centrifugalnih sil kot tudi zaradi preobremenitev, ki jih na podlago izvajajo nagnjena vozila z zunanjimi kolesi. Učinki tovrstnih obremenitev vključujejo nastanek kolesnic, deformacijo obrabne plasti, izgubo površinskega agregata in razpokanje kot rezultat nezadostne nosilne kapacitete cestne strukture pod zunanjimi kolesi. Te ugotovitve spodbujajo načrtovalce, da pri izgradnji krožišč načrtujejo uporabo betona.

Betonsko krožišče Barnbach

Betonsko vozišče ima v primerjavi z asfaltnim najmanj za polovico daljšo življenjsko dobo in praktično ne potrebuje vzdrževanja. Posledično praksa kaže, da se višji investicijski stroški betonskih vozišč izničijo v približno desetih letih, na račun minimalnih stroškov vzdrževanja. Dodatna prednost betonskih vozišč z ekonomskega vidika so še nižji stroški razsvetljave in odsotnost visokih posrednih stroškov, ki jih družbi in gospodarstvu povzročajo zastoji zaradi vzdrževanja cest.


Prikaz porazdelitve osne obremenitve težkega tovornega vozila v krožišču. Vir: Rotondes in beton, ˝net even anders˝. W. KRAMER, Cement&BetonCentrum, 's Hertogenbosch, Nizozemska, 2012.

Prakse iz tujine kažejo, da zagotavljanje večje konkurence znotraj industrije voziščnih konstrukcij povečuje učinkovitost porabe javnega denarja ter stimulira inovacije na omenjenem področju. Primeri iz ZDA dokazujejo, da so v primerih, kjer sta oba tipa voziščnih konstrukcij, beton in asfalt, vključena v fazah planiranja vozišča, cene nižje, strokovna znanja pa naraščajo. To se odraža v boljši kvaliteti vozišč, kot tudi v prihrankih javnega denarja.

Odločitev za beton nudi številne prednosti, ki na splošno veljajo za betonsko vozišče. Sem štejemo trajnost in robustnost, dolgo življenjsko dobo (trideset do štirideset let in več), nizko potrebo po vzdrževanju, dolgoročno gospodarnost, svetlo površino, dobro in trajno odpornost proti drsenju in estetski izgled. Upravičenost odločitve za betonsko voziščno konstrukcijo pri krožiščih pa še posebej utemeljujeta dva razloga, in sicer eliminacija nastanka kolesnic, do katerih prihaja zaradi obremenitev, ki jih povzročajo težka tovorna vozila pri zmernih hitrostih, in eliminacija deformacije voziščne površine, do katere prihaja zaradi obremenitev ki nastanejo pri centrifugalnih silah.

Prvo betonsko krožišče v Sloveniji bo zgrajeno na Ajševici pri Novi Gorici. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2018. Verjamemo, da mu bodo zaradi številnih prednosti, ki jih ima betonsko vozišče v krožiščih, kmalu sledila tudi druga širom Slovenije. 

Pri predstavitvi prednosti izbire betona za krožišča aktivno sodelujemo z Združenjem za beton Slovenije (ZBS). Bogate izkušnje tujih in domačih strokovnjakov smo zbrali v publikacijah ''Betonska krožišča'' in ''Krožišče Ajševica - izvedeno v betonu'', ki sta na voljo v desnem stolpcu.