Pričakovana doba

Po svetu je mogoče najti veliko primerov betonskih vozišč, starejših od petdeset let, tudi takšnih, ki so izpostavljena izredno težkim prometnim obremenitvam. Krožna križišča se po drugi strani gradijo šele od devetdesetih let prejšnjega stoletja, tako da najstarejša danes dosegajo 20 let.

Tudi vpadni kraki krožišča so podvrženi posebno velikim obremenitvam (posledica zaviranja in pospeševanja). Zato je zaželeno, da je tudi vozna površina na vpadnem kraku izvedena v betonu. Unterwart, Avstrija. Foto: arhiv Lafarge Slovenija - Miran Kambič

Lep primer je na Nizozemskem, na križišču Reekermolen v provinci Noord-Brabant. Volumen prometa je v letu 1995 znašal med 13.000 in 20.000, pri čemer so 15 % vozil predstavljala težka tovorna vozila. Visoko število nesreč in pogosta potreba po popravilih asfaltne površine zaradi deformacij vozišča in tvorbe kolesnic sta botrovala odločitvi, da se križišče preuredi v betonsko krožišče. Po posebnem projektu, ki je predvidel kombinacijo CRCP in JRCP, je bilo krožišče nato zgrajeno leta 1995.
Danes, po dvajsetih letih uporabe, je voziščna konstrukcija še vedno v odličnem stanju in ni opaziti nikakršnih poškodb. Izbrana projektna življenjska doba voziščne konstrukcije pri tem projektu je znašala 40 let. Ob upoštevanju tega koncepta in ob upoštevanju pridobljenih izkušenj z drugimi vozišči, izvedenimi v tehniki neprekinjeno armiranega betona, lahko brez težav dosežemo štirideset do petdesetletno življenjsko dobo. Takšna življenjska doba, pri kateri je treba upoštevati še absolutno minimalno stopnjo nujnega vzdrževanja, je ključnega pomena pri oceni gospodarnosti in okoljskega vidika. Izbira betonskega vozišča v primeru krožnega križišča je zato najboljša možna izbira.