Sistemi izgradnje

Obstajajo tri značilne uporabe najboljših praks pri izgradnji Hydromedia rešitev za prepustno tlakovanje.

SISTEM A - Popolna infiltracija
Plasti: Hydromedia, prepustna plast agregata, prepustna prst. 
Takšen sistem dopušča, da vsa padavinska voda, ki pade na asfalt (tlak, pločnik), pronica skozi površinsko plast Hydromedie in naprej skozi nižje plasti tlaka ter posledično ponikne v podtalje. Sistemi popolne infiltracije ne spuščajo dodatne vode v drenažne sisteme. Glede na značilnosti talne sestave se v sistemu lahko uporabi geotekstil. 
SISTEM B - Delna infiltracija
Plasti: Hydromedia, prepustna plast agregata, drenažni sistem, prepustna prst.
Takšen sistem je izvedljiv na lokacijah, kjer globje ležeči sloji omogočajo prepustnost in je infiltracija dopustna. V prepustno plast agregata se vgradijo cevi, ki omogočajo odvodnjo presežka vode, ki ne more ponikniti v podtalje. Ta sistem je prvenstveno uporaben za primere, kjer v podtalje ni možno dovesti vse vode. Z uporabo se zmanjša količina odpadne vode na takem področju. Glede na namembnost projekta se lahko v sistemu uporabi tudi geotekstil. 
SISTEM C - Popolno zadrževanje
Plasti: Hydromedia, prepustna plast agregata, drenažni sistem, prepustna prst, neprepustna membrana
Ta sistem je v uporabi na področjih, kjer je zaželena reciklaža vode, kjer bi voda lahko bila onesnažena in kjer je podtalje neprepustno. Pri tem sistemu se ob gradnji razgrne neprepustna folija, v prepustno plast agregata pa se vstavijo cevi. Popolno zadrževanje tako omogoča zajem nepitne vode za potrebe ponovne uporabe v izpiranju in splakovanju sanitarij. Glede na namembnost projekta se lahko v sistemu uporabi tudi geotekstil.