Trajnostnost

Za skladnost z evropsko direktivo o določitvi okvira za ukrepe na področju vodne politike ter za pridobitev certifikatov uglednih organizacij kot so LEED in BREEAM, morajo imeti novogradnje zagotovljene sprejemljive Vzdržne sisteme odvodnje padavinske vode.
Ti so lahko različni - od mokrišč, zajetij, prestreznih zbiralnikov in ponikalnih polj, ki se uporabljajo skupaj z novejšimi prepustnimi rešitvami tlakovanja, kot je Hydromedia

Prednosti poroznih tlakovanj pred drugimi sistemi Vzdržne odvodnje padavinske vode
Porozni oziroma prepustni tlaki imajo pri gradnji v urbanem okolju veliko prednosti pred drugimi sistemi:
  • Zagotavljajo neposredno zamenjavo za doslej tradicionalna tlakovanja,
  • Vodo s površine odvajajo hitreje kot klasična drenaža,
  • Zagotavljajo gladko in ravno površino za parkirišča, dovoze in območja namenjena za šport,
  • Iz površinske vode lahko odstranijo onesnaževala še preden voda steče v vodotoke ali kanalizacijski sistem, in to brez dodatnih naprav (odvisno od vrste uporabe)
Učinek urbanega toplotnega otoka
Materiali kot sta asfalt in klasični beton prispevajo k učinku urbanega toplotnega otoka, to je pojavu, ko je urbano območje precej toplejše kot so okoliška območja. Prepustni beton je zaradi praznih prostorov v svoji strukturi precej manj gost kot običajni beton, zato je njegova kapaciteta za skladiščenje toplote manjša. Prazni prostori tudi omogočajo, da v toplem vremenu zadržana voda izhlapeva, kar ustvari hladilni učinek.
Učinek urbanega toplotnega otoka je faktor odbojnosti sončne svetlobe ali albedo in je izražen v odstotku sončne energije, ki jo površina odbije. Pri betonu je ta običajno med 35% in 40%, kar je več kot pri temnem asfaltu (med 5% in 10%). Pri višji odbojnosti se absorbira manj energije in prispevek k učinku urbanega toplotnega otoka je nižji.

Izboljšana kvaliteta vode
Prepustni tlaki so bolj učinkoviti pri odstranjevanju onesnažene odpadne padavinske vode kot lovilci olj, saj lahko odstranijo širši spekter onesnaževal (CIRIA 2004). Večji začetni delci se zaustavijo na površini in tako se zmanjša njihov vnos v spodnje plasti. Fini materiali, ogljikovodiki in težke kovine, sicer preidejo skozi vrhnjo površino, nato pa jih prestrežejo spodnji sloji. Prestrežene organske snovi se sčasoma razgradijo, zato se onesnaževanje vodotokov zmanjša. S tem so prepustni tlaki idealni za površine, kjer se vozila zadržujejo ali jih vzdržujejo.

Raziskave kažejo, da lahko prepustno tlakovanje odstrani visok odstotek skupnih trdnih neraztopljenih snovi (kot je mulj oziroma blato) in ogljikovodikov.

Pri manjših izpustih olja, kot je spuščanje olja na parkirnih površinah, lahko prepustno tlakovanje kontinuirano biološko razgrajuje ogljikovodike v neskončnost.

Na površinah z večjim tveganjem, kjer je potrebna dodatna obdelava, se priporoča uporaba naravnih sistemov Vzdržne odvodnje padavinske vode, kot so zadrževalniki in mokrišča.

Ponovna uporaba gradbenih materialov
Pri betonu je uporaba recikliranih in sekundarnih materialov preprosta. Pri izdelavi osnovnih in nadomestnih sestavin betona se lahko tako uporablja odpadne materiale, kar postavlja industrijo betona med velike uporabnike odpadka, saj proizvede petdesetkrat manj odpadka kot ga uporabi. Beton pa se lahko v celoti reciklira.

Izdelek na osnovi bogatih izkušenj
LafargeHolcim ima dolgo in preizkušeno zgodovino izdelave inovativnih in trajnostnih produktov in rešitev z odličnimi in dosledno učinkovitimi lastnostmi. Cilj naše družbe je, da s stalnim izboljševanjem socialnih, ekonomskih in okoljskih standardov ter ponudbo kvalitetnih produktov in storitev, ki imajo pozitivni prispevek k trajnosti grajenega okolja, postanemo našim strankam prednostni izbor pri trajnostnih rešitvah v gradbeništvu.

Trajnostna strategija LafargeHolcim 2030
Pomembno zmanjšujemo naše vplive na okolje in zavezani smo, da tako tudi naprej nadaljujemo. To potrjujejo tudi naše zaveze 2030, da pospešimo premikanje v smeri trajnostnega nizkoogljičnega gospodarstva. Več informacij o tem se nahaja na https://www.lafargeholcim.com/2030-plan