CONTRAGRESS

Odporni cement za uporabo v visoko kemično agresivnih okoljih.
Lafarge Contragress
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM I 42,5 N- SR 0 (brez vsebnosti C3A)
Opis: Portlandski cement, trdnostnega razreda 42,5, običajno zgodnjo trdnostjo (N) in sulfatno odpornostjo (SR 0- brez vsebnosti C3A), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.

Sestava:
Sestava: minimalno 95 % portlandskega klinkerja, maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Contragress cement je namenjen za:
• pripravo betona odpornega v kemično agresivnem okolju
• pripravo visoko zmogljivega betona
• gradnjo čistilnih naprav, hlevov, gnojnih jam,...

Lastnosti izdelka.
• visoke začetne in končne trdnosti
• nizka toplota hidratacije
• nizka poraba vode

Dobava: cement je na voljo v cestnih in železniških rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Retznei (Avstrija).

Proizvajalec: Lafarge Zementwerke GmbH, Retznei 34, 8461 Ehrenhausen, Avstrija

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Contragress  (P.D.F - 342 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 154 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 425 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 340 Kb)