EKSPERT

Cement prilagojen za nosilne betonske konstrukcije in betone višjih končnih trdnosti.
Holcim Ekspert 
 
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM II B-S 42,5 N
Portlandski mešani cement, trdnostnega razreda 42,5 in običajno zgodnjo trdnostjo (N), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 65 % portlandskega klinkerja, maksimalno 35 % mešanega dodatka (granulirana plavžna žlindra (S) in elektrofiltrski pepel (V), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Namen uporabe:
• proizvodnjo transportnih in črpnih betonov
• gradnjo cestnih objektov, predorov, mostov in viaduktov
• podzemna dela pri temeljih
• betonske konstrukcije velikih presekov in volumnov
• izdelavo različnih industrijskih podov in glazur
• proizvodnjo končnih betonskih izdelkov in armiranega betona
• gradnjo nosilnih betonskih konstrukcij stanovanjskih, poslovnih in industrijskih zgradb višjih razredov končne tlačne trdnosti
• proizvodnjo betonskih konstrukcij v morskem okolju

Lastnosti izdelka:

• daljši čas vezanja
• običajne zgodnje trdnosti
• visoke končne trdnosti
• optimalna poraba cementa
• podaljšan čas transporta svežega betona
• visoke končne trdnosti
• dobra obdelavnost, vgradljivost in črpnost betona

Dobava: Cement je na voljo v cestnih rinfuzah.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Koromačno (Hrvaška).

Proizvajalec: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, 52 222 Koromačno, Hrvaška

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Ekspert  (P.D.F - 359 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 205 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 590 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 136 Kb)