LUMEN

Cement za montažne betonske elemente, dekorativne izdelke in prednapete betonske konstrukcije.
Holcim Lumen 




 
Oznaka po standardu SIST EN 197:1: CEM II/A-LL 42,5 R
Portlandski mešani cement, trdnostnega razreda 42,5 in visoko zgodnjo trdnostjo (R), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Sestava: minimalno 80 % portlandskega klinkerja, maksimalno 20 % apnenca (LL), maksimalno 5 % dodatkov - polnil, regulator vezanja - sadra

Lumen cement je namenjen za:
• izdelavo prefabriciranih betonskih izdelkov
• izdelavo prednapetih konstrukcij
• izdelavo transportnih betonov

Lastnosti izdelka: 
• dobra obdelavnost, vgradljivost in črpnost betona
• svetla barva
• visoke zgodnje in končne trdnosti
• manjša poraba in boljša disperzija pigmentov

Dobava: Cement je na voljo v rinfuzi.

Rok uporabe in skladiščenje: Razsuti cement se skladišči v neprepustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred vdorom vode. V silosih se ne sme mešati različne tipe cementov.

Lokacija: cement je na voljo v cementarni Koromačno (Hrvaška).

Proizvajalec: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, 52 222 Koromačno, Hrvaška

Dokumentacija:

• Predstavitev cementa Lumen  (P.D.F - 359 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 208 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 590 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 137 Kb)