Gradimo boljša mesta

Rešitve, ki naredijo mesta bolj povezana


Vsi mestni prebivalci hočejo, da so njihove poti preproste: najsi potujejo znotraj svojega mesta ali soseske, ko hitijo od enega kraja do drugega ali celo na drugi konec mesta, ko potujejo na delo z javnim prevozom ali ko zapuščajo mesto in potujejo na deželo ali v drugo mesto. Urbana rast zahteva transportne sisteme, ki so kos izzivu, da zagotovijo mobilnost tako znotraj mesta kot tudi med mesti. Gre za bistven dejavnik kvalitete življenja in gospodarske vitalnosti.

PROJEKTI VELIKEGA OBSEGA

Gradbeni materiali in tehnologija gradnje igrajo ključno vlogo pri glavnih transportnih infrastrukturah, kot so linije podzemne železnice in tramvaja, ceste, mostovi, tuneli, pristanišča, postaje in letališča; to pa zato, ker slednji zahtevajo popolnoma zanesljiva zagotovila glede trdnosti, trajnosti in varnosti. Pri gradnji cest je za vsak sloj potreben drugačen tip agregata tako glede kvalitete kot tudi oblike in velikosti. Ta osnovna surovina je tako zelo pomembna, da je Lafargev raziskovalni center posvetil agregatom specifični program, ki deluje od leta 2009.

SPECIFIČNE REŠITVE ZA UNIKATNE STRUKTURE
Pri inženirskih strukturah (mostovi, viadukti, tuneli) je vsak posamičen objekt unikaten. Zato vsak posamičen primer zahteva posebno načrtovane rešitve glede betona. Visoka stopnja logističnih zmožnosti je pri velikih projektih ključnega pomena. V teh primerih je bistveno, da obstaja sposobnost dobave posebnih produktov v velikih količinah in v regularnih intervalih. Če je treba, tudi 24 ur na dan, sedem dni v tednu.