Gradimo boljša mesta

Rešitve, ki naredijo mesta trajnejša


Trajna so tista mesta, kjer se zgradbe in infrastruktura upirajo času ter odigrajo svojo vlogo pri ohranjanju okolja.

ODPORNOST NA VPLIVE ČASA IN NARAVNE KATASTROFE

Najpomembnejša kvaliteta betona je njegova trdnost: uspešno prestaja test časa, ne potrebuje vzdrževanja in zagotavlja boljšo odpornost na katastrofe, kot sta bili Fukushima in orkan Katrina. Kljub temu da so tovrstni kataklizmični dogodki redki, so posebni betoni za območja z visoko stopnjo nevarnosti na voljo. Le-ti so sestavljeni tako, da prenesejo potrese, ciklone ali korozijo.

ZAŠČITA OKOLJA
Trajna mesta med drugim ščitijo okolje, ohranjajo vodne in energetske vire ter dajejo svoj prispevek v boju proti klimatskim spremembam. Gradbeni procesi in uporabljeni materiali vplivajo na okoljski odtis in energetsko učinkovitost zgradb kot tudi na kvaliteto življenja prebivalcev. Začenši že v fazi gradbišča so na voljo rešitve, ki izboljšujejo uporabo betonov. Samozgoščevalni beton ne potrebuje vibriranja. S tem dosežemo boljše delovne pogoje in pomemben prihranek časa. Uporaba zgradb predstavlja glavni vir porabe energije. Izboljšali smo naravno odlične toplotne lastnosti betona z izdelavo inovativnih sistemov za gradnjo. Tu sta beton zelo visokih zmogljivosti (UHPC), izjemno visoko zmogljiv preprečevalec toplotnih mostov na bazi betona, in lahki izolacijski beton, ki lahko zagotavlja šestkrat boljšo izolacijo kot tradicionalni beton. Nadalje izboljšujemo varnost pešcev in voznikov, katerim so, zahvaljujoč prepustnemu betonu, sedaj lahko prihranjene mokre in spolzke cestne površine. Delamo tudi na prototipu čistilnega betona, ki je narejen tako, da zmanjšuje hlape dušikovega dioksida v zaprtih prostorih, kot na primer tunelih.