Gradimo boljša mesta

Rešitve, ki naredijo mesta kompaktnejša


Vsa rastoča mesta se soočajo z nevarnostjo nekontrolirane širitve urbanega območja. Boljša alternativa za okolje in dobrobit prebivalcev mest si prizadeva za gradnjo mest, ki so bolj zgoščena in ki hkrati ohranjajo odprt prostor. Bližina doma, dela, javnih objektov, infrastrukture in storitev je bistvena za kvalitetno življenje v mestu, omogoča pa tudi več mobilnosti.

ORGANIZIRANA ZGOSTITEV
Tista mesta, ki so kompaktnejša, ohranjajo poljedelsko zemljo, potrebno za prehrano naraščajočega prebivalstva, kot tudi naravno okolje, kjer lahko uspevata flora in favna. Zgoščevanje mest narekuje potrebo po ponovni uporabi in, včasih, rehabilitaciji zapuščenih območij. Do tega pride z obnovo obstoječih zgradb, njihovim zviševanjem, razširjanjem in dodajanjem življenjskih prostorov. Zgoščevanje mora biti izvedeno na racionalen način z uravnoteženim pristopom do prostora; z vertikalnim gradbenim pristopom, na primer z dodajanjem enega ali dveh nadstropij nad enonadstropne objekte ali pa z gradnjo zelo visokih nebotičnikov.

BETON KOT REŠITEV
Naše rešitve igrajo svojo vlogo pri gradnji kompaktnejših mest. Aktivno sodelujemo pri vertikalni gradnji, ki zmanjšuje potrebo po novih površinah. Te zgradbe zahtevajo prav vse različice iz našega širokega razpona betonov: zelo močne betone za temelje in nižje predele, lahek beton za zgornje dele in izolacijski beton med nadstropji. Naše rešitve pri betonih zagotavljajo dobro odpornost v primerih potresov, deformacij in požarov. Arhitektom nudijo veliko svobode, kar se tiče oblik. Vsem, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem, nudimo tudi izkušnje in raziskovalne zmogljivosti za gradnjo, obnovo in dozidavo zgradb, pri čemer združujemo kvaliteto, trajnost in stroškovno učinkovitost. Vse to pa je bistvenega pomena pri ustvarjanju harmoničnih sosesk.