Novice

Pojasnilo v zvezi z današnjim prispevkom Polone Malovrh v časopisu Delo

Trbovlje, 26. oktobra 2011 - V zvezi z današnjim prispevkom novinarke Polone Malovrh v časniku Delo z naslovom »Na okoljskem ministrstvu zatajili sestanek z LC«, posredujemo naslednje pojasnilo:

Lafarge Cement ostro zavrača neutemeljena namigovanja na sporno ravnanje zaradi domnevnega tajnega sestajanja predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in družbe Lafarge Cement. Predstavniki družbe Lafarge Cement se pred ponovno presojo o okoljskem dovoljenju za cementarno niso ločeno sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Na edinem sestanku, ki se je zgodil 3. oktobra 2011, so bile prisotne vse stranke v postopku (predstavniki Ministrstva za okolje, Lafarge Cementa, Občina Trbovlje, društvo Eko krog) in tudi predstavniki medijev, konkretno novinarka Polona Malovrh. Šlo je namreč za javno ustno obravnavo o morebitni ponovni podelitvi okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu.

Polona Malovrh se v prispevku v svojem napačnem domnevanju sklicuje na pisanje Financ, ki so v začetku tedna poročale o srečanju, na katerem so »predstavniki LC ministrstvu za okolje predstavili razloge za umik inšpektorjeve odločbe in podatke o meritvah izpustov od januarja 2009 do marca letos.« Novinarka je povsem napačno interpretirala pisanje Financ, ki so v resnici povzemale poročanje STA z novinarskega zajtrka, ki ga je Lafarge Cement 11. 10. 2011 pripravil ob 135-letnici delovanja tovarne. Na njem so predstavniki cementarne predstavili tudi argumente, ki so jih MOP-u predložili na ustni obravnavi 3. oktobra 2011.

S svojo pavšalno in povsem napačno interpretacijo je novinarka Dela zavedla javnost in tudi druge medije. Posebej je njeno ravnanje nesprejemljivo ob upoštevanju dejstva, da ji je družba Lafarge Cement predhodno pojasnila, da ni bilo nobenega ločenega sestanka med družbo Lafarge Cement in Ministrstvom za okolje in prostor.