Novice

Sprememba uradne oznake za modri cement

Obveščamo vas, da smo z januarjem 2006 spremenili uradno oznako "modrega" cementa (po veljavnem standardu SIST EN 197-1:2002).

Recepturo za cement z oznako CEM II/B-M (P-S) 42,5 N smo nekoliko spremenili, tako da po novem dodatek apnenca presega vrednosti, ki so po zgoraj omenjenem standardu dovoljene za polnilo (0-5 %). Modri cement bo imel po novem oznako CEM II/B-M (P-S-L) 42,5 N.

Količina klinkerja v cementu ostaja ista kot prej, zato se niso bistveno spremenile fizikalno mehanske lastnosti cementa. To potrjujemo s Poročilom o preiskavi vzorca cementa

CEM II/B-M (P-S-L) 42,5N št. P 438/01 – 410 – 131, na osnovi katerega nam je dne, 28.12.2005  Zavod za gradbeništvo iz Ljubljane izdal EC certifikat o skladnosti, z oznako 1404-CPD-999.

Spremenjeni Certifikat o skladnosti, Izjavo o skladnosti in Varnostni list najete na tej povezavi.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.


Vodja oddelka za kontrolo kvalitete:

Desa Petrič univ.dipl.ing.kem.