Novice

Lafarge Cement vložil pritožbo na odločitev ARSO

Trbovlje, 3. april 2013 – Lafarge Cement je vložil pritožbo na odločitev Agencije Republike Slovenija za okolje (ARSO) o zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC).
V petek, 15. marca 2013 je Lafarge Cement Trbovlje prejel obvestilo Agencije Republike Slovenija za okolje (ARSO) o zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC) za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa.

Lafarge Cement je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo pridobil okoljevarstveno dovoljenje leta 2009 po tem, ko je investiral več kot 32 milijonov evrov v nadgradnjo in modernizacijo cementarne, s ciljem zmanjšati vpliv na okolje. Cementarna obratuje popolnoma v skladu z evropsko zakonodajo, vključno z zakonsko dovoljenimi izpusti. Trenutno Lafarge Cement Trbovlje lahko obratuje, a brez uporabe alternativnih goriv.

Lafarge Cement Trbovlje bo postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja nadaljeval v okviru pravnih možnosti, zato je v zakonsko predpisanem roku vložil pritožbo na odločitev ARSO. Lafarge Cement bo v začetku aprila sklical tudi novinarsko konferenco, da bolj podrobno pojasni vsebino pritožbe in nadaljnje korake.

Obvestilo urednikom
Cementarna Trbovlje
Cementarna Trbovlje je bila ustanovljena leta 1876. V 2002 je postala del Skupine Lafarge, največje proizvajalke gradbenih materialov v svetovnem merilu. Od takrat je Lafarge Cement Trbovlje investiral preko 32 milijonov evrov v modernizacijo, večinoma za zmanjševanje okoljskega vpliva cementarne.

Lafarge
Lafarge je podjetje, prisotno v 64 državah s 65.000 zaposlenimi. Je svetovno vodilno podjetje na področju gradbenih materialov, ki zaseda vodilno mesto na področju proizvodnje cementa ter agregatnih in betonskih proizvodov. V 2012 je Lafarge zabeležil 15,8 milijard evrov prihodkov od prodaje.

Zaradi svojega delovanja v smeri trajnostnega razvoja je Skupina Lafarge od leta 2010 del Dow Jones Sustainability World Index, prvega svetovnega trajnostnega primerjalnega indeksa. V okviru svetovno vodilne raziskovalne ustanove na področju gradbenih materialov Lafarge med svoje ključne prioritete uvršča inovacije, delovanje v smeri trajnostne gradnje in arhitekturne kreativnosti. Vse dodatne informacije so na voljo na: www.lafarge.com.