Novice

Investicija v dodatni odpremni silos

Trbovlje, 24. junija 2013 - V tem tednu smo v trboveljski cementarni pričeli z gradnjo dodatnega odpremnega silosa za kamionske rinfuze. Z novo investicijo bomo poleg treh vrst cementa, ki jih je bilo že sedaj mogoče nepretrgoma nalagati 24 ur dnevno, omogočili nalaganje dodatne vrste cementa. S tem bo močno poenostavljeno polnjenje dodatne vrste cementa v cestne rinfuze, ob hkratnem skrajšanju časa, potrebnega za polnjenje.

Dodatni silos bo dodan trem obstoječim odpremnim silosom, investicija pa naj bi bila zaključena v septembru. Poleg gradbenih del zajema projekt tudi začasno preusmeritev lokalnega prometa na področju železniške postaje v Trbovljah, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju varnosti ljudi, zavarovanju gradbišča in varovanju infrastrukture.

Preusmeritev prometa v delu izvoza iz železniške postaje na regionalno cesto bo potekal od 27.6.2013 do 15.9.2013. S tem v zvezi naprošamo vse voznike in ostale udeležence v prometu, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo ter navodila in priporočila odgovornih na gradbišču. V času gradnje število parkirnih mest za osebna vozila ne bo zmanjšano, saj bo vzpostavljeno začasno parkirišče na območju, sicer rezerviranem za tovorna vozila.
Nova investicija ponuja tudi priložnost za izboljšavo izgleda področja nakladalne postaje. V sklopu projekta bodo prenovljene nekatere fasade v neposredni bližini železniške postaje Trbovlje, ki bodo pripomogle k prijaznejšemu vstopu v Trbovlje. Celotna investicija je ocenjena na 240 tisoč evrov, večino del pa bodo izvedla lokalna, zasavska podjetja.

 Spremenjen prometni in parkirni režim na področju železniške postaje Trbovlje in lokacija dodatnega silosa.