Novice

Posvet beton in trajnostna gradnja: betonska vozišča

Proizvajalci cementa in betona združeni v Združenju za beton in Združenju slovenske cementne industrije s podporo Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), organiziramo 1. slovenski posvet na temo »Beton in trajnostna gradnja«. S tem posvetom želimo vzpodbuditi začetek razmišljanj o možnih prispevkih betona kot pomembnega gradbenega materiala v smeri trajnostnih pristopov v gradbeništvu. Vabimo vas na prvi posvet na temo »Betonska vozišča«, ki bo potekal 16. oktobra 2013 v stavbi GZS (dvorana A).

Na posvetu o betonskih voziščih bomo s pomočjo strokovnjakov iz evropskih držav z dolgoletnimi pozitivnimi izkušnjami na področju betonskih vozišč predstavili njihove prednosti in slabosti. Na predavanjih bomo predstavili:
• možnosti izboljšanja kvalitete vozišč in s tem tudi kvalitete vožnje,
• možnosti zmanjševanja poškodb in s tem potreb po vzdrževanju in sanacijah ter
• možnosti zmanjševanja vplivov na okolje, vse v smislu trajnostnega razmišljanja.

Poskušali bomo stroškovno ovrednotiti betonsko vozišče skozi njeno celotno življenjsko dobo ter kritično predstavili dosedanjo domačo prakso in izkušnje. Strokovno in širšo javnost ter javne organe in odločevalce želimo seznaniti s prednostmi uporabe betona za izgradnjo vozišč, tako za uporabo na avtocestah kot tudi uporabo pri izgradnji lokalnih in regionalnih cest.

Betonsko vozišče. Foto: David Morlock