Novice

Lafarge Cement Trbovlje program prostovoljstva pričenja z urejanjem okolice mesta

Družba Lafarge Cement Trbovlje je v letu 2014 sprejela program prostovoljstva kot obliko izkazovanja družbene odgovornosti podjetja v lokalni skupnosti, ki izhaja iz smernic korporacije Lafarge »Trajnostne ambicije 2020« (Sustainability Ambitions 2020). Prve prostovoljske aktivnosti so zaposleni izvedli 24. marca 2014 v sodelovanju s Hortikulturnim društvom Trbovlje. Del programa prostovoljstva predstavlja tudi vključitev družbe Lafarge Cement Trbovlje v projekt Vračamo družbi v organizaciji Slovenske filantropije.

Družba Lafarge Cement Trbovlje že nekaj let v skladu s svojo poslovno politiko namenja veliko pozornosti družbeni odgovornosti. Zavedajo se, da zaradi narave dela puščajo okoljski odtis, zato so leta 2012 v korporaciji Lafarge sprejeli smernice za trajnostni razvoj 2020, ki opredeljujejo tri glavne stebre trajnostnega razvoja - družbenega, gospodarskega in okoljskega. Podpirajo razvoj izobraževanja, športa, kulture, skrbijo za pomen varnosti in varovanja zdravja ter humanitarne dejavnosti. Program prostovoljstva, ki ga bodo pričeli izvajati v letošnjem letu je del smernic za trajnostni razvoj 2020.

V skupini Lafarge so si zadali cilj, da bodo njihovi zaposleni do leta 2020 opravili milijon prostovoljskih ur, kar pomeni za vsakega sodelavca približno dva delovna dneva v letu. Prostovoljstvo v Lafarge Cementu Trbovlje lahko traja od ene ure do nekaj dni na zaposlenega, v tem času pa Lafarge zagotovi zaposlenim enako plačo kot na delovnem mestu. Program je na voljo vsem zaposlenim s polnim delovnim časom, v letošnjem letu pa so si za cilj zadali 4 ure na zaposlenega, kar znese skupno preko 320 prostovoljnih ur. S prvo aktivnostjo v okviru programa prostovoljstva so v Trbovljah začeli 24. marca 2014. S Hortikulturnim društvom Trbovlje so nadaljevali urejanje okolice vstopa v Trbovlje. Vhod v Trbovlje je namreč prvi stik obiskovalca z mestom, zato se že nekaj let trudijo, da bi bil ta čim bolj urejen. Te akcije se je udeležilo 6 zaposlenih iz družbe Lafarge Cement Trbovlje in 5 članic Hortikulturnega društva Trbovlje. Predsednica hortikulturnega društva, Albina Ocepek je ob začetku akcije povedala: »Z Lafarge Cementom uspešno sodelujemo že nekaj let. S skupnimi močmi si prizadevamo, da bi naše mesto dobilo lepšo podobo in s tem postalo prijetnejše za bivanje, ter tudi prijaznejše za obiskovalce, ki prihajajo od drugod. Podobno kot s cementarno, si želimo še več sodelovanja z ostalimi podjetji, saj vsak kamenček v mozaiku, ki ga prispeva posameznik, lepša podobo našega mesta. «

Letos se je Lafarge Cement Trbovlje vključil tudi v projekt Vračamo družbi, ki ga vodi Slovenska filantropija. Pod okriljem tega projekta bodo izvedli eno izmed svojih prostovoljnih akcij. Namen omenjenega projekta je krepitev medsebojnih odnosov med zaposlenimi in pomoč lokalni skupnost. V Lafarge Cementu se zavedajo, da prostovoljstvo spodbuja in krepi pozitivne vrednote posameznika.

Njihov program prostovoljstva je obsežen, zato bodo zaposleni sodelovali še pri nekaterih drugih akcijah v letu 2014. Med drugimi bodo v sodelovanju z Občino Trbovlje in lokalnimi društvi še naprej skrbeli za lepši vstop v Trbovlje, pomagali v programu računalniki s srcem, kjer prostovoljci sestavljajo računalnike in nameščajo programsko opremo za tiste, ki jih potrebujejo, pomagali lokalnim šolam pri urejanju učilnic in okolic šol, se povezali s starejšimi v lokalni skupnosti, in podobno.

Lafarge Cement Trbovlje je v preteklih letih izvedel že vrsto družbeno odgovornih aktivnosti v lokalni skupnosti na področju okolja, zaposlenih, kupcev ter lokalne skupnosti. Med drugim so lani zasadili drevored med izvozno cesto železniške postaje Trbovlje in parkiriščem, ozelenili so območje ob mostu čez Savo, obnovili fasadi starega bazena ter zgradbe Prostovoljnega gasilskega društva cementarne Trbovlje. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so na območju železniške postaje zasadili javorje ter postavili in zasadili večje število betonskih korit za lepšo podobo železniške postaje v Trbovljah. Družbeno odgovornost do zaposlenih izkazujejo z odlično varnostjo pri delu ter rednim izobraževanjem. Kot del družine Lafarge je trboveljska cementarna dobila tudi dostop do najnovejših spoznanj s področja proizvodnje cementa in do postopkov ustvarjanja inovativnih in kakovostnejših izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja kupcev.

 Navkljub nekaj dežnim kapljam so v včerajšnji skupni akciji za lepše Trbovlje članice Hortikulturnega društva Trbovlje in zaposleni trboveljske cementarne uspešno uredili zelenico pred mostom čez Savo. V štirih urah so počistili področje, zasadili 140 dodatnih rastlin, ter navozili dodatno zemljo in zastirko. Za lepše okolje so postavili tudi koš za ločeno zbiranje odpadkov ter klop, ki bo nudila večje udobje potnikov na avtobusnem postajališču.

V trboveljski cementarni Lafarge bodo tudi v prihodnje nadaljevali z urejanjem vstopa v Trbovlje in ga s tem naredili prijaznejšega, tudi s pomočjo zmanjšane izpostavljenosti industrijskega objekta. Med udeleženci včerajšnje prostovoljske akcije je bil tudi generalni direktor trboveljske cementarne, Haimo Primas.