Novice

Ob mednarodnem Dnevu Zemlje je trboveljska cementarna postavila lastno drevesnico

Družba Lafarge Cement Trbovlje je danes začela s projektom »Posvojimo drevo«. Projekt, katerega namen je rehabilitacija posameznih predelov kamnoloma, bo trajal od 22. do 25. aprila. Cilj akcije je ozelenitev tistih delov kamnoloma, na katerih so končali z pridobivanjem surovine za proizvodnjo cementa. Projektu se bo v letošnjem letu pridružilo 350 mladih iz lokalnih šol in vrtcev, ki bodo posadili 700 dreves. Sajenje bo letos potekalo v novi drevesnici, v kateri bodo vzgajali drevesa za kasnejšo rehabilitacijo kamnoloma.

Trboveljska cementarna je z aktivno rehabilitacijo kamnoloma pričela leta 2010. Naslednje leto so k projektu povabili še lokalno skupnost, šole in vrtce. Tako so do sedaj posadili že 2.600 dreves. Letošnji projekt pa je nekaj posebnega - na področju kamnoloma so uredili lastno drevesnico, v kateri bodo tudi s pomočjo učencev zasavskih osnovnih šol in vrtcev vzgajali drevesa za kasnejše pogozdovanje kamnoloma. Učenci bodo na drugačen način spoznavali sajenje dreves, poleg tega pa bodo lahko kasneje spremljali rast svojih dreves. Strokovnjaki jim bodo predstavili različne drevesne vrste ter kaj je pomembno za njihovo rast in nego.

Andrej Sopotnik, vodja marketinga in komuniciranja v Lafarge Cementu je ob dogodku povedal: »Veseli nas, da so projekt »Posvojimo drevo« zasavske šole in vrtci dobro sprejeli ter da postaja tradicionalen. S pravilnim načrtovanjem naših aktivnosti v kamnolomu ter dobrimi načrti rehabilitacije zagotavljamo krajinsko ureditev posameznih predelov znotraj kamnoloma, kar je v našem kamnolomu že dobro vidno. Z lastno drevesnico smo v letošnjem letu naredili še korak dlje, tudi na področju dodatnih možnosti sodelovanja z lokalnimi šolami, s katerimi skupaj vzgajamo drevesa za kasnejšo zasaditev.«

V Lafarge Cementu so z ureditvijo drevesnice poskrbeli, da bodo lahko v njej sadili avtohtone drevesne vrste, ki so prilagojene na razmere v lokalnem okolju. Na ta način bodo zmanjšali odvisnost od trenutne ponudbe drevesnih sadik na trgu, saj so bili v preteklosti nekajkrat primorani določene drevesne vrste celo uvažati.

Projekt »Posvojimo drevo« iz leta 2011, so letos nadgradili in ga vključili v program prostovoljstva, ki ga je družba sprejela v začetku leta 2014 in je del smernic korporacije Lafarge »Trajnostne ambicije 2020« (Sustainability Ambitions 2020). Poleg tega so se priključili tudi projektu Slovenske filantropije, »Vračamo družbi«, v sklopu katerega bodo nadaljevali s podpiranjem različnih projektov okoljevarstva, kulture in športa. Največ aktivnosti pa pripravljajo na področju varovanja okolja in ohranjanja narave.