Novice

Lafarge Cement Trbovlje pozdravlja soglasje ministrstva k okoljevarstvenemu dovoljenju

Danes je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) potrdilo odločitev Agencije RS za okolje (ARSO), ki je družbi Lafarge Cement Trbovlje izdala okoljevarstveno dovoljenje (IPPC) za proizvodnjo cementa. S to odločitvijo je ministrstvo potrdilo skladnost cementarne z nacionalno in evropsko zakonodajo.

Lafarge Cement je zadovoljen z odločitvijo ministrstva glede okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je podelil ARSO januarja letos. Ta odločitev pomeni, da lahko cementarna nadaljuje z obratovanjem, saj izpolnjuje vse zahtevane predpise in standarde. Preko 33 milijonov evrov investicij v zadnjih letih, največ v okoljske izboljšave, je znatno zmanjšalo okoljski odtis cementarne.

Generalni direktor Lafarge Cementa Trbovlje Haimo Primas pojasnjuje:

"Rezultat je bil pričakovan in z odločitvijo ministrstva smo zadovoljni. To je ponovna potrditev, da naša cementarna izpolnjuje tako slovenske kot evropske standarde in predpise. Zaradi vseh investicij, ki smo jih naredili v zadnjih letih, ima trboveljska cementarna enega najnižjih okoljskih odtisov v celotni skupini Lafarge. Odločitev ministrstva pomeni tudi bolj optimistično napoved za Zasavje in manj strahu glede prihodnosti naših sodelavcev. Veseli nas, da je po 8 letih izkazan resen namen in pristop k reševanju tega vprašanja."

"Od te točke naprej bomo odprli razpravo z lokalno skupnostjo in drugimi deležniki glede nadaljnje možnosti vložitve vloge za uporabo alternativnih goriv v cementarni. Vemo, da obstajajo določeni pomisleki glede uporabe alternativnih goriv, zato si bomo vzeli čas za predstavitev naših načrtov še pred vložitvijo vloge."

"Alternativna goriva uporabljajo cementarne po vsem svetu vključno z drugim proizvajalcem cementa v Sloveniji. In enako kot oni, smo tudi mi prepričani, da so alternativna goriva pomemben dejavnik trajnostnega poslovanja in ohranjanja konkurenčnosti. Prepričani smo, da lahko z izmenjavo točnih informacij, odprto razpravo ter vključevanjem lokalne skupnosti izboljšamo razumevanje uporabe alternativnih goriv in koristi, ki jih prinašajo.''