Novice

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je prepovedal nadaljnjo proizvodnjo cementnega klinkerja v cementarni Lafarge Cement Trbovlje

Kljub tej odločitvi se še naprej osredotočamo na naše kupce, katere si bomo tudi v bodoče prizadevali oskrbovati z našimi izdelki, storitvami in rešitvami.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je zaradi pomanjkanja okoljevarstvenega (IPPC) dovoljenja izdal odločbo, s katero prepoveduje nadaljnjo proizvodnjo cementnega klinkerja v cementarni Lafarge Cement Trbovlje.

Lafarge Cement bo spoštoval izdano odločitev, a bo vložil pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor ter uporabil vsa druga pravna sredstva, da se omogoči tovarni nadaljnje obratovanje. Cementarna je Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor predlagala postopek zaustavitve peči; njeno obratovanje bo zaustavljeno v četrtek.

Ta odločitev inšpektorata pomeni zaustavitev naše osnovne dejavnosti v Sloveniji in bo posledično privedla do nadaljnje prilagoditve obsega poslovanja v Sloveniji. Odločitev inšpektorata je zelo žalostna novica za naše zaposlene in tudi za Zasavje, ki že ima eno najvišjih stopenj brezposelnosti v državi.

Odločitev sledi sodbi Upravnega sodišča. št. IU 893 / 2014-15 z dne 21. avgusta 2014, ki je razveljavilo odločbo ARSO z dne 20. 1. 2014 in razveljavilo vse strokovne odločitve ARSO in Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki so potrdile skladnost cementarne Lafarge Cement Trbovlje z nacionalno in evropsko zakonodajo.

V postopku pridobitve IPPC dovoljenja je Lafarge Cement deloval v skladu s potrebnimi okoljskimi standardi, izpolnjeval vse zakonske zahteve v zvezi z emisijami, katerih cilj je znižanje emisij in vplivov na okolje. Med obratovanjem je tovarna dosledno izpolnjevala zahtevane standarde in številne študije so pokazale, da tovarna nima bistvenega vpliva na lokalno kakovost zraka. Ta rezultat je bil dosežen s pomočjo modernizacije tovarne v višini preko 33 milijonov evrov v času Lafargevega 13-letnega lastništva tovarne.

 

Opombe medijem:

Cementarna v Trbovljah je bila ustanovljena leta 1876. V letu 2002 je postal del skupine Lafarge, največjega svetovnega proizvajalca gradbenih materialov. Od takrat je v modernizacijo proizvodnje vložila preko 33 milijonov evrov, večinoma v investicije za zniževanje okoljskega vpliva tovarne. Lafarge je kot vodilno podjetje na področju gradbenih materialov prisoten v 61 državah in zaposluje 63.000 ljudi. V letu 2014 je beležil promet v višini 12,8 milijarde evrov. Od leta 2010 je Skupina Lafarge del "Dow Jones Sustainability Index" (Dow Jones trajnostni indeks), prvega globalnega trajnostnega indeksa kot priznanje za njegova dejanja na področju trajnostnega razvoja. Z vodilno svetovno raziskovalno ustanovo na področju gradbenih materialov uvršča Lafarge inovacije v središče svojih prednostnih nalog, ki omogočajo trajnostno gradnjo in arhitekturno ustvarjanje.