Novice

Začeli smo z objavo mesečnih poročil trajnih meritev

Mesečna poročila trajnih meritev izvaja Inštitut za varstvo okolja Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, mesečno pa bodo na voljo na strani Meritve v meniju Trajnostni razvoj.