Novice

Zlato priznanje za inovacijo leta 2003 Lafarge Cementu.

Naša sodelavca Leopold Povše in Roman Petelin sta za svojo posebno rešitev vodenja proizvodnega procesa s strani GZ Zasavje prejela Zlato priznanje za inovacijo leta 2003. Podelitev nagrad, ki se rezultat domačega, zasavskega znanja, je Območna gospodarska zbornica organizirala že osmo leto zapored. Naša sodelavca sta prejela nagrado za inovacijo večplastnega omrežja za vodenje procesa.

Gre za specifični sistem vodenja in kontrole procesa, ki je sestavljen in deluje na način, ki ni bil uporabljen še nikjer na svetu.

Za prenovo lin ije KHD, ki je bila zgrajena leta 1972, se je uprava Lafarge Cement d.d. odločila pred dvema letoma. Stara in dotrajana relejska tehnika namreč ni več ustrezala današnjim standardom, rezervni deli so predstavljali velik strošek, pa tudi posamezne posodobitve so terjale preveliko prilagajanje starim sistemom.


Pri iskanju celovite rešitve posodabljanja sistema sta naša inovatorja ugotovila, da nobena obstoječa rešitev ne pokriva naših zahtev v celoti. Zato sta predlagala izgradnjo sistema za vodenje procesa, sestavljenega iz več podsistemov ali omrežij, in s trenutno najsodobnejšimi tehnologijami in komponentami različnih proizvajalcev.
 


Celotno omrežje je sestavljeno iz različnih, med seboj povezanih omrežij: mrež nadzora motorjev, transformatorjev in napetostnih stikal, mrež senzorjev in analizatorjev, mreže za nadzor proizvodnega sistema in informacijske mreže LAN.

Tako, kot informacijska zgradba sistema, je inovativna tudi fizična postavitev sistema. V novi stavbi za vodenje procesa smo postavili glavna vozlišča za najvišji nivo, ki združuje vsa omrežja.


V tej zgradbi se nahajajo tudi vsi glavni procesorji, strežniki in ostala aktivna oprema, ki je potrebna za delovanje sistema. Ostala vozlišča so razporejena in locirana glede na posamezne dele procesa in povezana z glavno stavbo preko optičnih povezav.

Tak pristop centralizacije procesorjev je v cementni industriji prvič uporabljen in se je izkazal kot odlična rešitev zaradi vzdrževanja, dostopnosti in zanesljivosti celotnega sistema.