Novice

Po končanem remontu v Lafarge Cementu še zagon čistilne naprave za dušikove okside

Trbovlje, 24. januarja 2008 – V trboveljski cementarni v času remonta potekajo zaključna dela na sistemu za zmanjševanje dušikovih oksidov. Novo čistilno napravo bodo zagnali po končanem rednem letnem remontu prvi teden v februarju. V Lafarge Cementu ocenjujejo, da bo čistilna naprava zmanjšala vrednost dušikovih oksidov v izpustih do 85 odstotkov. Vrednost te naložbe Lafarge Cementa v zmanjševanje vplivov na okolje znaša 750.000 evrov. Poleg vgradnje nove čistilne naprave bodo v času vsakoletnega remonta v Lafarge Cementu zamenjali tudi dva glavna filtra v klinker hali.

˝Temelji nove naprave so končani, obrtniška zaključna dela se bližajo koncu, glavno opremo, ki obsega rezervoar in nekaj drugih elementov smo od dobavitelja prejeli pravočasno, tako da pričakujemo, da bomo napravo za zmanjševanje dušikovih oksidov zagnali v takih časovnih okvirih, kot smo načrtovali,˝ pravi vodja informacijske tehnologije in investicij v družbi Lafarge Cement Leopold Povše. “Zakonske meje pri izpustih dušikovih oksidov sicer dosegamo že sedaj brez nove čistilne naprave oziroma smo celo pod njimi,” pojasnjuje Leopold Povše in dodaja, da so bile povprečne vrednosti dušikovih oksidov za november 2007 v Lafarge Cementu 566 mg/m3. ˝Z zagonom nove naprave bodo izpusti dušikovih oksidov padli pod 500mg/m3, kar je bistveno pod vrednostjo 800mg/m3, ki je zahtevana vrednost v primeru uporabe alternativnih goriv. Tako bomo že sedaj izpolnjevali zakonske normative o vrednostih dušikovih oksidov v izpustih, ki bodo stopila v veljavo šele leta 2012.˝ Zakonska meja za cementarne, ki ne uporabljajo alternativnih goriv, je 1300 mg/m3. ˝

Sicer pa se v podjetju zavedajo, da se bodo zakonske meje za vrednosti izpustov do leta 2012 v EU še nižale in temu bo morala slediti Slovenija. Še strožje zakonske meje bodo morali v Lafarge Cementu dosegati v primeru uporabe alternativnih goriv. “S tehnologijo, ki jo imamo, bi sicer lahko že sedaj kot vir energije v naši proizvodnji skupaj s klasičnimi fosilnimi gorivi souporabljali alternativna goriva. Pri tem bi, kar se izpustov tiče, še vedno ostajali v zakonsko dovoljenih mejah in jih ne bi presegali,” pravi Povše.

Zapiranje klinker hale v letu 2006, zagon odžveplevalne naprave konec lanskega oktobra in predviden zagon sistema za zmanjševanje dušikovih oksidov v začetku februarja so del ekološkega sanacijskega programa družbe Lafarge Cement.

Dodatne informacije: Lafarge Cement, d.d., tel.: 03 56 52 400, info@lafarge.si