Novice

Sledimo okoljski sanaciji, alternativna goriva bodo počakala.

Predstavitev spremembe načrta glede uporabe alternativnih goriv v naši proizvodnji je bila danes predstavljena novinarjem. 

Okoljska politika LCCT je že od marca lanskega leta, ko je vodstvo sprejelo sanacijski načrt varovanja okolja, prednostna naloga naše cementarne. Predsednik uprave naše Cementarne je na današnjem srečanju z novinarji to samo še potrdil. Novinarjem je sporočil, da smo se skupaj s predstavniki Lafarge-a na njegovo iniciativo odločili prestaviti uporabo alternativnih goriv na kasnejši čas in da je trenutno sanacijski program razžvepljevanja prioriteta v naši cementarni. 

»Uporaba alternativnih goriv bo zaradi kompleksnosti sanacijskega programa, ki trenutno poteka v naši proizvodnji zamaknjena na čas, ko bomo lahko jasno spremljali vplive uporabe alternativnih virov energije na emisije v izpuhu.« za zaposlene sporoča g. Blaznek. »Vlogo za stalno uporabo alternativnih goriv bomo vložili šele, ko se bodo emisije SO2 naše cementarne stabilizirale na dovoljeni meji.« je povedal na srečanju z novinarji.

Do konca leta 2006 imamo v LCCT v načrtu s procesom sanacije okolja zmanjšati emisije v izpuhu cementarne za 70 odstotkov. Blaznek je na srečanju tudi poudaril, da si v Cementarni Trbovlje prizadevamo obvarovati okolje pred še večjo obremenitvijo in da je ravno zato sanacijski program prvi, ki mu sledimo, da pa zahteva visoke tehnološke in investicijske vložke.

Na novinarski konferenci so govorili tudi o prizadevanjih civilne iniciative Trbovelj in prebivalcev Ravenske vasi. Ti imajo pravzaprav enak prednostni cilj kot Cemenatrna, g. Balznek pa si želi samo še, da bi LCCT lahko z njimi vzpostavila konstruktivni dialog. To je namreč pogoj za vzajemno sodelovanje pri projektu okoljske sanacije.

Letošnji prioritetni projekti LCCT zajemajo ureditev okolja in okoljsko sanacijo (to pomeni zmanjšanje in stabilizacijo vsebnosti SO2 v emisijah, zmanjšanje prašenja in ureditev zunanje podobe LCCT) ter ohranitev konkurenčne prednosti (torej zmanjšanje proizvodnih stroškov, uvedbo uporabe alternativnih goriv, povečanje nadzora nad stroški in racionalizacijo proizvodnje ter ohranjanje in višanje kakovosti proizvodov).