Novice

Delovni zajtrk z novinarji v Lafarge Cementu

Trbovlje, 6. novembra 2008 – Danes so se v upravni zgradbi Lafarge Cementa na delovnem zajtrku s predsednikom uprave trboveljske cementarne Iztokom Virantom sestali predstavniki medijev. Virant jim je predstavil aktivnosti v okviru pridobivanja dovoljenja za uporabo alternativnih goriv in aktivnosti na področju podpiranja lokalne skupnosti, razpravljali pa so tudi o prihajajočih smernicah v gradbeni industriji in možnih vplivih gospodarske krize na gradbeno in cementno industrijo. Po zajtrku so podpisali še dve sponzorski pogodbi, in sicer s karate in plavalnim klubom iz Trbovelj.
 
Največ pozornosti so novinarji in predstavniki cementarne namenili iskanjem odgovorov na vprašanja, povezana s prihodnostjo gradbene in cementne industrije. Cene stanovanj so se v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povprečno zvišale za deset odstotkov, medtem ko je bila povprečna rast cen hiš ocenjena na pet odstotkov. Gospodarska kriza je povzročila negotovosti v dviganju cen energentov in surovin na svetovnem trgu. »V Lafarge Cementu predvidevamo, da bomo v naslednjem letu prodali preko 600 000 ton cementa, kar je približno enako kot letos, kljub temu pa v pričakujemo bistveno nižji dobiček. To lahko pripisujemo trenutnim gospodarskim razmeram oziroma zvišanju cen surovin in energentov, zaradi česar je rast stroškov prehitela rast cen za deset odstotkov,« je na zajtrku pojasnil predsednik uprave Iztok Virant. Za ohranjanje konkurenčnega položaja bi tako zvišanju cen energentov in surovin logično sledilo tudi zvišanje cen končnega produkta, vendar v preteklosti  trg tega v celoti ni prenesel.
 
V Lafarge Cementu tako ocenjujejo, da bo prodaja cementa približno enaka lanski, povečanje izvoza za nekaj odstotkov pa ne bo vplival na finančno strukturo. Zaradi zaključka gradnje cestnega križa pa za leto 2009 napovedujejo zmanjšanje prodaje cementa v rinfuzi in povečanje prodaje v vrečah, in sicer s 17 odstotkov letos na 20 odstotkov v prihajajočem letu.
 
Razmere na svetovnem gradbenem in cementnem trgu pa bodo vplivale tudi na nadaljnjo vlaganje Lafarge Cementa v okolje. Leto 2008 je bilo namreč za trboveljsko cementarno z okoljsko odgovornega vidika zelo uspešno, saj so uspeli zaključiti štiri leta trajajoč sanacijski program, v katerega so vložili 30 milijonov evrov, 17 milijonov neposredno v okoljsko sanacijo. Kljub temu nameravajo v kratkem zgraditi sistem za zbiranje meteornih voda, ki ga nameravajo priključiti na občinsko čistilno napravo v izgradnji. Ob ugodnih gospodarskih razmerah in ob optimizaciji stroškov v cementarni napovedujejo, da bodo v naslednjih letih začeli pripravljati zamenjavo eletrofiltra z vrečastim filtrom, kar je stroškovno sicer izredno obremenjujoča naložba, vendar prinese dodatne izboljšave na okoljskem področju. V letu 2008 v cementarni načrtujejo tudi nekaj manjših sprememb v proizvodnji.
 
Po novinarskem zajtrku so v trboveljski cementarni podpisali še dve sponzorski pogodbi, in sicer s Karate klubom Trbovlje in Plavalnim klubom Trbovlje. Ob tem so povedali, da je njihova sponzorska strategija usmerjena predvsem v mlade v lokalnem okolju. »V naši družbi želimo, da imajo mladi, ki izhajajo iz našega okolja, možnosti za uresničitev svojih želja tako na športnem, kulturnem kot tudi izobraževalnem področju,« je še zaključil Virant.