Novice

Informacija za dobavitelje in kupce o uredbi REACH

Trbovlje, 26. novembra 2008 – Kemikalije so sestavni del vsakdanjega življenja. Prisotne so v večini izdelkov široke rabe in brez dvoma prinašajo veliko koristi, brez katerih naša razvita družba ne zmore. Žal je treba priznati tudi, da je veliko kemikalij problematičnih za zdravje in okolje.

Proizvodnja kemikalij se je povečala iz milijon ton letno v letu 1930 na današnjih 400 milijonov ton. Zaradi tega je bil leta 2001 sprejet začetni osnutek zakonodaje REACH, ki govori o kemijski varnosti, ki je bil po trdih pogajanjih in vročih razpravah potrjen decembra 2006 v Evropskem parlamentu.

Evropski parlament je poskušal s tem poenotenim zakonskim aktom znotraj EU predvsem
  • zapolniti vrzel v pomanjkanju poznavanja podatkov o lastnostih kemikalij in s te znižati tveganja na zdravje ljudi in okolja pri uporabi različnih kemikalij,
  • omogočiti ustrezen nazor in sporočanje vzdolž celotne dobavne verige (od proizvajalca do dobaviteljev in obratno),
  • zamenjati najbolj nevarne snovi z manj nevarnimi preko postopkov izdajanja dovoljenj in omejevanja uporabe.

REACH je uredba, ki govori o registraciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. V veljavo je stopila 1. junija 2007 in zajema vse kemične snovi, proizvedene ali uvožene v EU v količini nad 1 tono letno.

Na strani proizvajalca oziroma uvoznika je, da opravi registracijo in si s tem omogoči nadaljnjo proizvodnjo oziroma uvoz. Predregistracija pa je postopek, ki dovoljuje podjetjem, da se postopno prilagodi novemu sistemu. S predregistracijo smo proizvajalci upravičeni do podaljšanja roka za registracijo. Obdobje predregistracije se bo zaključilo 1. decembra 2008.

INFORAMCIJA ZA KUPCE

Osnovna dejavnost družbe Lafarge Cement je proizvodnja klinkerja in cementa.
V skladu z aneksom V (točka 10) uredbe REACH je cementi klinker izvzet iz registracije. Cement pa se po definiciji REACH smatra kot pripravek, zaradi česar registracija ni potrebna.


Vse dodatne informacije dobite na naslovu: petra.kajic@cement-trb.lafarge.com