Novice

IPPC dovoljenje predpisuje za Lafarge Cement strožje kriterije glede obremenjevanja okolja

Trbovlje, 21. aprila 2009 – Vodstvo družbe Lafagre Cement Trbovlje je na današnji novinarski konferenci predstavilo obveznosti, ki jih podjetju nalaga dovoljenje, ki jim ga je pred kratkim izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.

V uvodu novinarske konference je predsednik uprave družbe Lafarge Cement Trbovlje, gospod Iztok Virant poudaril, da so v podjetju dovoljenje pričakovali, saj so v preteklih letih izvedli številne investicije, da so lahko zadostili stroge kriterije in zahteve za pridobitev dovoljenj. Postopek odločanja je bil zelo dolg, kar verjetno pomeni, da so si pristojni organi vzeli čas za presojo vseh zahtevanih podatkov.

»Dovoljenje, ki smo ga prejeli pomeni, da ima cementarna, ki obstaja v tem okolju že več kot 130 let, perspektivo tudi v prihodnje. Družba je zdaj na formalni ravni ter tehnološko zrela za konkurenčni boj, 200 zaposlenih in nekaj sto naših poslovnih partnerjev iz Zasavja pa lahko nekoliko manj zaskrbljeno gleda na svojo prihodnost.« je povedal g. Virant. »Z investicijami v trenutno najboljše razpoložljive proizvodne tehnologije si je družba odprla možnosti uporabe sekundarnih energentov z namenom, da bi bili pripravljeni na nadaljnje upadanje razpoložljivosti fosilnih goriv in naraščanje njihovih cen. Hkrati pa želim v imenu vodstva danes poudariti, da nam dovoljenje izdano v skladu z evropsko IPPC direktivo postavlja tudi nove izzive glede varovanja okolja. Standardi in kriteriji glede obremenjevanja okolja, ki jih dovoljenje predpisuje za sosežig alternativnih goriv, so namreč precej ostrejši, kot tisti, ki veljajo za delovanje naprav zgolj z uporabo fosilnih goriv.

V Lafarge Cementu poudarjajo, da je vsem očitkom nekaterih posameznikov navkljub, industrija v Zasavju v zadnjih nekaj letih dokazala, da je zmanjševanje obremenjevanja okolja možno doseči, o čemer priča tudi dvig kakovosti stanja okolja in zraka. Do tega je prišlo po zagonu čistilnih naprav v največjih industrijskih obratih (Termoelektrarna Trbovlje, Lafarge), tako da je stanje zraka celo boljše kot v mestih obremenjenih s prometom, kot sta Ljubljana ali Maribor.

Za zagotovitev nadzora nad obratovanjem naprave je v okoljevarstvenem dovoljenju predpisana izvedba trajnih meritev emisije snovi v zrak, ki zagotavlja stalen nadzor nad obratovanjem. V okoljevarstvenem dovoljenju so tudi natančno opredeljeni načini ravnanja z odpadki in postopki njihove predelave, ki zagotavljajo predelavo odpadkov v skladu s strogimi zahtevami predpisov s področja predelave odpadkov. Tehnologija pridobivanja cementa v Lafarge cementu je zasnovana tako, da v primeru morebitne kratkotrajnega izpada elektro-filtrirnih naprav, njihovo vlogo prevzame sekundarna naprava, v primeru izpada daljšega od nekaj minut, pa se peč avtomatsko ustavi.

V Lafarge Cementu se zavedajo, da družba obremenjuje okolje, saj pri proizvodnji cementa drugače ni mogoče. Hkrati pa poudarjajo, da je daleč od resnice trditev nekaterih posameznikov, da bi bilo podjetje edini ali največji onesnaževalec okolja v Zasavju.

Ob skrbi za zaposlene, je skrb za zmanjševanje obremenjevanja okolja tudi najpomembnejša vrednota podjetja, zato vodstvo družbe zagotavlja, da si bo še naprej prizadevalo za dialog tako z lokalnim prebivalstvom in tudi v prihodnje investirali v najmodernejše tehnologije, ki bodo še dodatno zmanjševale obremenjevanje okolja.