Novice

V Lafarge Cementu prejeli vprašanja društva Ekokrog

Trbovlje, 28. maja 2009 – danes je društvo Ekokrog poslalo družbi Lafarge Cement pisna vprašanja o nadomeščanju dela fosilnih goriv z alternativnimi, ki jih družba izvaja v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem in zakonodajo. Vprašanja so se nanašala na morebitne težave, ki se bi naj dogajale pri sosežigu in na vrste ter količine do sedaj uporabljenih alternativnih goriv.

Lafarge Cement je v odgovoru potrdil, da so v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem v družbi uspešno pričeli z nadomeščanjem fosilnih goriv z alternativnimi. Uvajanje je potekalo v skladu z načrti. Gorivu dodajajo odpadno plastiko in olja, katera so na zalogi v količinah, potrebnih za nemoteno delovanje proizvodnje. Informacija, ki jo je navedlo društvo med vprašanji o domnevnih težavah, je neresnična.

Lafarge Cement je društvu še posredoval informacijo, da skladnost poslovanja družbe z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem spremljajo pristojni organi, ki so v omenjenem dokumentu natančno predpisali tudi sistem monitoringa in poročanja. Lafarge Cement v celoti spoštuje predpisane metode monitoringa, načina poročanja in pristojne institucije, ki jim je dolžan poročati.

Vodstvo družbe je predstavnike društva povabilo na pogovor, če bi želeli natančnejše informacije o trenutnem delovanju cementarne.