Novice

V sklopu rehabilitacije delov kamnoloma smo pred dobrim tednom zasadili 220 dreves

Trbovlje, 11. novembra 2010 - Eden izmed projektov, ki smo si jih zadali v podjetju Lafarge Cement iz Trbovelj v sklopu letošnjega leta biotske raznovrstnosti, je rehabilitacija oz. sanacija delov kamnoloma Plesko, na katerih smo končali z izkopavanjem surovine za proizvodnjo cementa (apnenca in laporja).Prva faza sanacije kamnoloma je potekala v oktobru in začetku novembra.

Proizvodnja cementa se namreč začne s pridobivanjem surovine v kamnolomu. Najpomembnejši osnovni surovini za proizvodnjo cementa sta apnenec in glina ali njuna naravna mešanica – lapor. Te surovine so zaradi svoje naravne sestave primerne za proizvodnjo cementa.Med drugim je bilo poskrbljeno tudi za ustrezno zaščito pred divjadjo.

V prvi fazi rehabilitacije delov kamnoloma smo pred dobrim tednom dni sanirali nekatera območja v kamnolomu, na katerih smo pripravili ustrezno podlago ter zasadili 220 dreves, od tega 40 trepetlik, 40 črnih jelš in 140 akacij. Pred samo izvedbo zasaditve smo predlog drevesnih vrst, ki so ga pripravili strokovnjaki, predstavili tudi predstavniku Čebelarskega društva Trbovlje, ki je izkazal zadovoljstvo nad našim načrtom, saj je med omenjenimi drevesi predvsem akacija znana kot zelo medovita rastlina.

Sanacija delov kamnoloma pa ima poleg tega seveda še številne druge prednosti. Z njo hkrati zmanjšujemo vpliv pridobivanja surovine v naravnem okolju, izboljšujemo vizualno podobo krajine, spoštujemo naravo in zmanjšujemo erozijske procese. Zasaditev dreves so izvedli s pomočjo strokovnjakov in v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi. Poskrbljeno je tudi za ustrezno zaščito pred divjadjo, za drevesa pa bomo primerno skrbeli tudi v prihodnjih letih.Zaenkrat smo zasadili 220 dreves, naši načrti za prihodnje pa so še precej ambicioznejši.

Naslednje faze sanacije kamnoloma so še ambicioznejše, v njih pa načrtujemo zasaditev še precej večjega števila dreves kot pravkar predstavljeno. O njih vas bomo obvestili že prav kmalu, odvisno predvsem od tega, koliko in kakšna dela nam bo dovoljevalo vreme do konca leta.