Novice

Lafarge Cement predal vse dokumente o meritvah

Trbovlje, 1. februarja 2011 – V petek je v Trbovljah Ministrstvo za okolje in prostor društvu Ekokrog predalo dokumente z meritvami onesnaževanja Lafarge Cementa, ob tem pa so jih z rezultati seznanili tudi izvajalci meritev. Okoljski minister Roko Žarnić je ob predaji ponovno poudaril, da cementarna ni edini okoljski problem Zasavja, zato se je treba ukrepov lotiti celostno. Poleg tega je predstavnikom Ekokroga ponovno ponudil, da izberejo in predlagajo neodvisne strokovnjake bodisi iz Slovenije ali tujine, ki bodo po lastni presoji opravili revizijo vseh postopkov, dosedanjih meritev emisij in opravili tudi neodvisne meritve in analize obremenjevanja okolja v Zasavju ter dejanskega vpliva cementarne na okolje, ki jih je ministrstvo pripravljeno tudi plačati.V cementarni tudi ponovno pobudo ministra pozdravljamo, saj nimamo nobenega razloga, da bi kakorkoli dvomili v rezultate revizij ali dodatnih meritev in analiz. Prepričani smo, da bi tudi rezultati dodatnih meritev in analiz samo še potrdili argumente in dejstva, ki jih javnosti predstavljamo v cementarni in jih ugotavljajo vsi okoljski strokovnjaki ter pristojni organi v Sloveniji - da cementarna obratuje popolnoma v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo ter okoljevarstvenim dovoljenjem.

Lafarge Cement redno posreduje pristojnim organom vsa poročila in meritve predvidene z zakonom. Na poziv Agencije RS za okolje in prostor ter Ministrstva za okolje in prostor pa je pristojnim institucijam predal tudi vso arhivsko dokumentacijo o meritvah, kar ni del običajnega poročanja in jo podjetje hrani v arhivih v skladu z določili zakonodaje.

Slika: Podatki avtomatskih merilnih postaj Trbovlje in Zagorje o kakovosti zraka za obdobje od 17.11.2010 do 15.1.2011 kot dokaz, da cementarna ni edini okoljski problem Zasavja, ter da se je treba ukrepov lotiti celostno (vir podatkov: ARSO).Menimo, da je gospod Macerl petkovo predajo dokumentov ponovno izkoristil za stopnjevanje njegovega javnega pritiska. To lahko sklepamo predvsem z njegovimi zahtevami za pridobivanje zelo starih dokumentov o meritvah emisij cementarne še pred vgraditvijo čistilnih naprav, ki jih v arhivih cementarne več ni, saj smo arhive vsakih nekaj mesecev po preteku zakonsko določenih rokov za njihovo hranjenje prisiljeni brisati. Hkrati pa tako stari podatki niso imeli popolnoma nobene vloge v procesu pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, saj je vsak zavezanec moral dokazati sposobnost obratovanja po novih, strožjih standardih. To je dokazano z emisijskim monitoringom pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, kot tudi s potrditvijo ustrezanja novim merilom po njegovi izdaji s strani pristojnih organov. V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajamo tudi imisijski monitoring, ki daje skupaj s še z drugimi elementi oceno sedanje obremenitve okolja.

S tako starimi podatki pa bi omenjeni gospod lahko poskusil ponovno manipulirati v javnosti ter tako preko medijev vplivati na odločitve sodišča, saj gre za obdobje za katerega je proti štirim zasavskim podjetjem: TET, Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik in Lafarge Cement, takoj po sklenitvi prve izvensodne poravnave o odškodnini (v kateri je bilo gospodu Macerlu določeno izplačilo v višini 56.777,11 €), leta 2007 vložil že drugo odškodninsko tožbo.