Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

DOBRODOŠLI

Skupina LafargeHolcim vas ceni kot kupca oziroma deležnika, ki se zanima za nas in naše izdelke, tehnologije ter storitve. V okviru naših medsebojnih stikov bomo zbirali in obdelovali nekatere vaše osebne podatke. S tem obvestilom o varstvu osebnih podatkov vas želimo seznaniti, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih zagotovite, in katere pravice ter možnosti imate v zvezi s tem. Obvestilo se nanaša na osebne podatke, ki jih skupini LafargeHolcim posredujete vi ali pa jih pridobimo sami.

KDO JE ODGOVOREN ZA VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke bo upravljala družba Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje ali povezana družba skupine LafargeHolcim, ki je v obvestilih opredeljena kot odgovorni upravljavec oz. kot odgovorna za varnost in celovitost vaših osebnih podatkov. Za seznam povezanih družb skupine LafargeHolcim kliknite [tukaj].

ZA KATERE NAMENE BOMO OBDELOVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke bomo obdelovali izključno za naslednje namene (v nadaljnjem besedilu: dovoljeni nameni):
 • načrtovanje, izvajanje in urejanje vašega razmerja (ali razmerja tretje osebe, s katero ste povezani) s skupino LafargeHolcim npr. izvajanje transakcij ter naročil izdelkov in storitev, obdelavo plačil, postopki v zvezi z računovodstvom, revidiranjem, izstavljanjem računov ter izterjavo, odpošiljanje in dostava izdelkov, izvajanje popravil ter zagotavljanje podpornih storitev ali drugih storitev ali zadev v skladu z vašim naročilom;
 • vzdrževanje in zagotavljanje varnosti naših izdelkov, storitev in spletnih mest ter drugih sistemov; preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, goljufij ter drugih kaznivih ali zlonamernih dejanj;
 • zagotavljanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti (kot so obveznosti vodenja evidenc), obveznosti glede izvajanja notranjih revizij glede skladnosti ali vodenja ustreznih evidenc (npr. skladno s protimonopolno in izvozno zakonodajo, zakonodajo o trgovinskih sankcijah ter embargih in zakonodajo ter notranjimi pravili o preprečevanju podkupovanja in korupcije ali za namen preprečevanja gospodarskega kriminala ter pranja denarja), v okviru česar lahko med drugim na podlagi vaših kontaktnih podatkov ali drugih informacij, ki nam jih zagotovite o svoji identiteti, na avtomatiziran način preverimo, ali ste uvrščeni na katerega od veljavnih seznamov sankcioniranih oseb, in vas kontaktiramo, da bi dokončno potrdili vašo identiteto, če ugotovimo, da ste morda uvrščeni na katerega od teh seznamov, ali da beležimo komunikacijo z vami za potrebe preprečevanja monopolov;
 • obveščanje o izdelkih ali storitvah skupine LafargeHolcim, ki so podobni izdelkom in storitvam, ki ste jih že kupili ali uporabili v okviru našega poslovnega razmerja, ali so z njimi povezani, ali obveščanje o drugih izdelkih ali storitvah skupine Lafargeholcim, oboje v primeru, da to dovoljuje zakonodaja;
 • reševanje sporov, uveljavljanje pogodbenih dogovorov in uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov; 
 • zagotavljanje izpolnjevanja drugih zakonskih obveznosti, npr. glede vodenja prodajnih evidenc za davčne namene ali pošiljanje obvestil in drugih razkritij skladno z zakonom.

Če boste podali svoje soglasje, lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi za naslednje namene:

 • komuniciranje z vami z namenom obveščanja o najnovejših napovedih, posebnih ponudbah ali drugih informacijah o izdelkih ter storitvah skupine LafargeHolcim (vključno s marketinškimi sporočili) in dogodkih ter projektih skupine LafargeHolcim;
 • organizacija dogodkov, vključno z dogodki za kupce, javnost in druge deležnike, anketami za kupce in druge deležnika, marketinškimi akcijami, tržnimi analizami, nagradnimi igrami, natečaji ter drugimi promocijskimi dejavnostmi in dogodki; ali
 • zbiranje informacij o vaših preferencah, da bi lahko ustvarili uporabniški profil z namenom prilagoditve in izboljšanja kakovosti naše komunikacije ter sodelovanja z vami (npr. z analitiko elektronskih novic in spletnih mest).
Za marketinške namene bomo z vami komunicirali le, če boste za to podali svoje soglasje, razen če zakon to dovoljuje tudi v drugih primerih oziroma kot je navedeno zgoraj. Pri tem boste imeli možnost preklicati privolitev, če od nas ne boste več želeli prejemati marketinških sporočil.
Če uporabljate naša spletna mesta, vas prosimo, da upoštevate, da ta spletna mesta uporabljajo piškotke in druga analitična orodja (npr. sledilne piksle in storitve Google Anaytics). Za podatke, ki se zberejo s pomočjo piškotkov ali drugih orodij, velja naš [Pravilnik o piškotkih], ki ga najdete na ustrezni spletni strani skupine LafargeHolcim.
Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev o vas niti za ustvarjanje profilov, razen v primerih opisanih zgoraj.
Pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov so opredeljene v 6. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). V odvisnosti od posameznega dovoljenega namena, za katerega uporabljamo vaše osebne podatke, je njihova obdelava bodisi potrebna za izvajanje pogodbe ali drugega poslovnega razmerja med vami in skupino LafargeHolcim, bodisi za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki nas obvezujejo ali za uveljavljanje naših zakonitih poslovnih interesov, razen kadar nad takšnimi interesi prevladajo vaši interesi in temeljne pravice ter svoboščine. Poleg tega lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vašega soglasja.

OBSEG OSEBNIH PODATKOV

Zbiramo in obdelujemo lahko zlasti naslednje vrste osebnih podatkov:
 • kontaktne podatke, kot so ime in priimek, službeni naslov, službena telefonska številka, službena mobilna številka, službena številka telefaksa in službeni e-poštni naslov; če uporabljate naša spletna mesta, platforme ali aplikacije pa tudi enolični identifikator mobilnega telefona in IP naslov vašega računalnika;
 • plačilne podatke, kot so podatki, ki jih potrebujemo za obdelavo plačil in preprečevanje goljufij, vključno s številkami kreditnih ter debetnih kartic, varnostnimi kodami in drugimi podatki potrebnimi za izdajo računov;
 • dodatne poslovne podatke, ki jih moramo nujno obdelati v okviru projekta ali pogodbenega razmerja s skupino LafargeHolcim ali nam jih prostovoljno zagotovite, kot so oddana naročila, opravljena plačila, zahtevki in projekti, podatki o nakupih, storitvah in drugih poslovnih dejavnostih ter povratne informacije o izdelkih in morebitne druge informacije, ki nam jih boste zagotovili;
 • podatke, pridobljene iz javno dostopnih virov in podatkovnih zbirk ter od bonitetnih hiš;
 • če so zakonsko predpisani za zagotavljanje skladnosti, podatke o bistvenih in pomembnih pravdnih ter drugih pravnih postopki zoper vas ali z vami povezano tretjo osebo in podatke o poslih ter komunikaciji z vami, ki bi lahko bili bistveni za preprečevanje monopolnega položaja;
 • posebne vrste osebnih podatkov: za namene prijave in udeležbe na seminarju ali drugem dogodku vas lahko zaprosimo za informacije o vašem zdravju, da bi lahko ustrezno upoštevali vaše morebitne telesne omejitve ali posebne prehranske potrebe. Vsakršna uporaba teh podatkov temelji na vašem soglasju. Če nam ne zagotovite nobenih informacij o svojih telesnih omejitvah ali posebnih prehranskih potrebah, ne bomo mogli ustrezno ukrepati;
 • drugi osebni podatki: občasno lahko povprašamo po vašem rojstnem datumu, navadah ali preferencah, da bi vam ob posebnih priložnostih lahko poslali voščilo. Vsakršna uporaba teh podatkov temelji na vašem soglasju.
KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke običajno zbiramo neposredno od vas v okviru naše medsebojne interakcije (npr. ko boste obiskali našo spletno stran, ko boste z nami komunicirali o naših izdelkih in storitvah, oddali naročilo, se prijavili na elektronske novice ali sodelovali v naši anketi za kupce). Osebne podatke od tretjih oseb zbiramo le kot je navedeno v tem obvestilu (npr. podatki, pridobljeni iz javno dostopnih virov in podatkovnih zbirk ter od bonitetnih hiš).

KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE? 

Za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali vdorom imamo vzpostavljene fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe, ki ustrezajo trenutnemu stanju tehnike ter izpolnjujejo zakonske zahteve glede varstva podatkov. Ti zaščitni ukrepi vključujejo uporabo tehnologij in postopkov, posebej zasnovanih za zaščito zasebnosti, kot so varni strežniki, požarni zidovi ter šifriranje SSL. V vsakem trenutku bomo strogo upoštevali veljavno zakonodajo in predpise o zaupnosti ter varnosti osebnih podatkov.

S KOM BOMO DELILI VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • Povezanim družbam znotraj skupine LafargeHolcim po vsem svetu, če in kolikor je to potrebno za dovoljene namene ter je to v skladu z zakonom dovoljeno. Te družbe bodo vaše osebne podatke nato uporabile za enake namene in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v tem obvestilu o zasebnosti podatkov. Za seznam povezanih družb skupine LafargeHolcim kliknite [tukaj] .
 • Domačim ali tujim izvajalcem storitev (t. i. obdelovalci podatkov) znotraj ali zunaj skupine LafargeHolcim, kot so centri skupnih služb, ki v našem imenu in izključno po naših navodilih obdelujejo osebne podatke za dovoljene namene. Skupina LafargeHolcim pri posredovanju vaših podatkov tem izvajalcem storitev ohrani nadzor nad vašimi osebnimi podatki in še naprej v celoti odgovarja zanje ter bo uporabila ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev njihove celovitosti in varnosti, kot zahteva veljavna zakonodaja.
 • Sodiščem, organom pregona, upravnim in drugim organom ali odvetnikom, če je to zakonsko dovoljeno in potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti ali je potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pred pravnimi zahtevki.
 • Potencialnemu kupcu ali prodajalcu in njihovim strokovnim svetovalcem, če prodamo ali odkupimo podjetje ali sredstva podjetja. Če podjetje ali večino sredstev podjetja prevzame tretja oseba, bodo prenesena sredstva vključevala tudi osebne podatke kupcev in drugih deležnikov. 
 • V drugih primerih bomo vaše podatke razkrili ali posredovali le, kadar boste to od nas zahtevali sami ali nam boste to dovolili, kadar bomo to dolžni storiti skladno z veljavno zakonodajo, ali na podlagi sodne ali druge uradne zahteve, ali kadar bomo sumili, da ste izvršili goljufijo ali kaznivo dejanje.


KJE BOMO OBDELOVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

Skupina LafargeHolcim posluje po vsem svetu. V okviru poslovnih dejavnosti lahko prenesemo vaše osebne podatke tudi prejemnikom v državah zunaj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (v t. i. tretjih državah), kjer veljavna zakonodaja ne zagotavlja enake ravni varstva podatkov kot zakonodaja vaše domače države. Pri tem bomo ravnali skladno z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov in bomo uporabili ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev varnosti ter celovitosti vaših osebnih podatkov, kar vključuje zlasti uporabo standardnih pogodbenih klavzul (prenosi od upravljavca k upravljavcu - sklop II) iz priloge k Odločbi Komisije z dne 27. decembra 2004 in standardnih pogodbenih klavzul (obdelovalci) iz priloge k Sklepu Komisije z dne 5. februarja 2010. Če želite izvedeti več o teh zaščitnih ukrepih, lahko stopite v stik z nami preko spodaj navedenih kontaktov. 

VAŠE PRAVICE GLEDE VARSTVA PODATKOV

Ob upoštevanju določenih zakonskih omejitev lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Poleg tega lahko ugovarjate obdelavi podatkov ali zahtevate njihov prenos. Zlasti pa imate pravico zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Če to zahtevate večkrat, vam lahko za to zaračunamo ustrezno nadomestilo. Več podrobnosti o svojih pravicah glede varstva osebnih podatkov najdete 15. do 22. členu GDPR.
Če želite podati katero od zgornjih zahtev vas prosimo, da nam na spodaj navedeni kontakt pisno pošljete opis predmetnih osebnih podatkov, pri čemer navedite tudi svoje ime in priimek, elektronski naslov ter morebitno identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila skupina LafargeHolcim (kot je npr. številka kupca). Zaradi zaščite vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim ali nedovoljenim dostopom lahko od vas zahtevamo tudi druga dokazila glede vaše identitete. Vašo zahtevo bomo skrbno obravnavali in se po potrebi posvetovali z vami o najboljšem načinu za njeno izpolnitev.
Če ste nam dali soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ga lahko z učinkom za naprej kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi soglasja pred njegovim preklicem. Od trenutka preklica soglasja dalje lahko obdelujemo le osebne podatke, za obdelavo katerih imamo drugo pravno podlago.
Če imate pomisleke glede tega, kako uporabljamo vaše osebne podatke, ali bi radi vložili pritožbo, nam lahko pišete na spodaj navedeni kontakt. Če z našim odgovorom ne boste zadovoljni ali menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo skladno z zakonodajo, se lahko pritožite pri pristojnem nadzornemu organu za varstvo podatkov - Informacijskem pooblaščencu.

ALI STE NAM DOLŽNI ZAGOTOVITI OSEBNE PODATKE? 

Osebne podatke nam praviloma zagotavljate prostovoljno oziroma jih niste dolžni zagotoviti. Praviloma za vas ni neugodnih posledic, če ne soglašate, da uporabljamo vaše osebne podatke ali če nam jih ne zagotovite. V določenih okoliščinah pa brez nekaterih osebnih podatkov ne moremo izvesti določenih dejanj, npr. kadar so ti podatki potrebni za obdelavo vaših naročil, za zagotovitev dostopa do spletne ponudbe, za pošiljanje elektronskih novic ali za izvedbo zakonsko predpisane notranje revizije glede skladnosti. V teh primerih vam skupina LafargeHolcim brez potrebnih osebnih podatkov žal ne bo mogla zagotoviti želenega izdelka ali storitve.

HRAMBA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo izbrisali, ko jih več ne bomo potrebovali za dovoljene namene ali ko boste preklicali svoje soglasje (slednje velja v primerih, ko osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja) in jih po zakonu ne bomo več dolžni hraniti oz. nam to ne bo več dovoljeno na drugi podlagi. Vaše osebne podatke bomo hranili zlasti, kadar bo to potrebno za uveljavljanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi, in sicer do konca ustreznega obdobja hrambe ali rešitve predmetnih zahtevkov.

KAJ VELJA V PRIMERU, DA SEM MLAJŠI OD 15 LET

Če še niste dopolnili 15 let, morate pred razkritjem in posredovanjem vaših osebnih podatkov pridobiti soglasje starša ali drugega skrbnika. Osebe mlajše od 15 let nam brez takšnega soglasja ne smejo razkriti ali posredovati osebnih podatkov.

POSODOBITVE TEGA OBVESTILA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To obvestilo o varstvu osebnih podatkov je bilo nazadnje posodobljeno maja 2018. Pridržujemo si pravico, da to obvestilo o varstvu osebnih podatkov kadarkoli posodobimo in spremenimo zaradi sprememb v načinu uporabe vaših osebnih podatkov ali zakonodajnih sprememb. V primeru sprememb bomo posodobljeno obvestilo o varstvu osebnih podatkov objavili na svojem spletnem mestu ali na drug način.

KAKO NAS KONTAKTIRATE?

Če imate kakršnokoli vprašanje, če želite dodatna pojasnila ali če želite uveljavljati svoje pravice, nas kontaktirajte na andrej.sopotnik@lafargeholcim.com. Lahko pa nam tudi pišete na naslov:

Lafarge Cement d.o.o.
Marketing
Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje