PROFI (črni)

Cement za najzahtevnejše gradnje, predvsem prefabricirane betonske elemente.
Standardno ime: CEM I 42,5 R
Portlandski cement, trdnostnega razreda 42,5 in visoko zgodnjo trdnostjo (R), v skladu z zahtevami SIST EN 197-1.
Profi cement je namenjen za najzahtevnejše gradnje, kjer potrebujemo hitro razopaženje in hitro strjevanje. Priporočamo ga za uporabo pri nižjih zunanjih temperaturah. Profi cement je na voljo v lažjih, 25-kilogramskih vrečah, ki pripomorejo k večji varnosti in varovanju zdravja uporabnikov.

Sestava: Minimalno 95 % Portland cementnega klinkerja, regulator vezanja- sadra

Profi cement je namenjen za:
• Pripravo betona z visokimi začetnimi in končnimi trdnosti, v proizvodnji prefabriciranih prednapetih betonskih elementov npr. votlih plošč, nosilcev,...
• Proizvodnjo zahtevnih betonskih elementov npr. varnostnih ograj, montažnih hal,...
• Injektiranje prednapetih kablov
• Individualno gradnjo, predvsem pozimi pri nizkih temepraturah, vendar ne nižjih od 0°C

Lastnosti izdelka:
• krajši čas vezave
• visoke začetne in končne trdnosti

Pogoji uporabe: V proizvodnji betona skladnega s SIST EN 206-1 in SIST 1026, od katerega se zahteva odpornost proti agresivnemu delovanju okolja, se lahko Profi cement uporablja za normalno, močno in zelo močno stopnjo agresivnosti okolja.

Dobava: Cement je na voljo v rinfuzi in 25 kg vrečah

Pogoji skladiščenja: Cement v vrečah se skladišči suhem prostoru v originalni plastificirani večslojni vreči.

Dokumentacija:

Predstavitev cementa Profi (P.D.F - 414 Kb)
Certifikat o skladnosti (P.D.F - 300 Kb)
Varnostni list (P.D.F - 425 Kb)
Izjava o lastnostih (P.D.F - 71 Kb)
Izjava o svojstvima (P.D.F - 80 Kb)
Sigurnosni list (P.D.F.- 430 Kb)
Certifikat o stalnosti svojstava (P.D.F - 282 Kb)